HILVERSUM - Vier op de tien verpleeghuisartsen heeft de afgelopen twee jaar te maken gehad met ouderenmishandeling. In ruim de helft (55 procent) van de gevallen gaat het om lichamelijke mishandeling. In 43 procent om psychische of verbale mishandeling.

Dit blijkt uit het onderzoek Ouderenmishandeling in het verpleeghuis. Voor dit inventariserend onderzoek heeft verpleeghuisarts Elis Bartelmeijer 484 andere verpleeghuisartsen ondervraagd. Het TV-programma Netwerk bracht woensdag de uitkomsten naar buiten.

Van de 484 artsen zeiden er 203 "ja" op de vraag of zij de voorgaande twee jaar in hun verpleeghuis te maken hadden gehad met ouderenmishandeling. Bij ouderenmishandeling gaat het om psychische en lichamelijke mishandeling, zoals slaan, knijpen of hard beetpakken, maar ook om uitbuiting of verwaarlozing.

Personeel

De artsen gaven aan dat in 63 procent van de gevallen de mishandeling plaatsvindt door het verzorgend personeel. Dit komt het meest voor op psychogeriatrische afdelingen, waar vooral dementerende ouderen zijn opgenomen. Dat is een moeilijke groep patiënten die zelf soms ook agressief is, ook tegen het personeel.

De hoge werkdruk speelt volgens de onderzoekster een rol bij de mishandeling. Door bezuinigingen komen er steeds minder verzorgenden voor steeds moeilijker te verzorgen mensen.

De SP wil dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg een onderzoek instelt naar de aard en de omvang van het probleem, zo zei Tweede Kamerlid Agnes Kant in Netwerk. Eelke van de Veen (PvdA) wil dat de inspectie onderzoekt waarom er zo'n taboe op het onderwerp rust en waarom mishandeling niet wordt gemeld.