DEN HAAG - Defensie heeft vijf scans gekocht waarmee ze drugs wil opsporen bij militairen. Het apparaat kan door kasten, muren en zelfs scheepswanden heen drugssporen ontdekken. Het ministerie is in overleg met de militaire vakbonden over de methode. Die zijn niet al te enthousiast. Zij waarschuwen voor een heksenjacht.

Het scanapparaat komt uit de Verenigde Staten waar de kustwacht het gebruikt om verdachte schepen te doorzoeken. Door de samenwerking met de Amerikanen kwam de Nederlandse krijgsmacht op het idee zelf de scan te kopen. Op die manier kunnen ook de eigen schepen worden gecontroleerd.

Taboe

Defensie denkt dat de scan een personeelsvriendelijker methode is om drugs op te sporen, omdat op de ruimtes wordt gecontroleerd en niet direct op personen. Verdovende middelen zijn taboe in het leger. Het is reden voor ontslag.

Met het apparaat wordt door het schip gelopen waarbij de meter uitslaat bij een bepaalde ruimte waar drugs zijn verborgen. Daarna kan gerichter worden gezocht. Volgens Defensie is dat een efficiëntere en vriendelijker methode dan nu wordt gehanteerd.

Bezwaarlijk

Tot nu toe laat de commandant bij een verdacht persoon de kast leeghalen en doorzoeken. Dat kan voor (onschuldige) medewerkers juist heel bezwaarlijk zijn.

Defensie zint op maatregelen om medewerkers beter te kunnen controleren op alcohol- en drugsgebruik. Dat is deels een uitvloeisel van de aanbevelingen van de commissie-Staal, die rapporteerde over wangedrag onder militairen en adviseerde hoe dat te voorkomen.

Onvrede

Vakbond voor Defensiepersoneel VBM/NOV reageert woest op het nieuws en spreekt van een schoffering van het personeel. Volgens de bond mag een werkgever niet zomaar iedereen controleren en proberen te betrappen op een strafbaar feit. Ook de AFMP is ontevreden. De bonden wijzen erop dat er helemaal geen juridische basis is voor het gebruik van de scan op personeel. Daarvoor moet de militaire ambtenarenwet worden aangepast.

De AFMP is overigens niet tegen het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik, maar stelt dat dit niet op deze manier kan. Een werkgever die zijn personeel wil controleren mag dat volgens de bond alleen doen als er een redelijk vermoeden is. Daarover moeten eerst duidelijke afspraken worden gemaakt.