AMSTERDAM - Vlieland en Texel willen net als Bonaire een status aparte binnen het staatsbestel. Burgemeester Joke Geldrop van Texel en Baukje Galama van Vlieland gaan daarom eind februari op werkbezoek naar Bonaire om zich te verdiepen in de bestuurlijke structuur van dat eiland. Dat schrijft de Volkskrant woensdag.

"Wij eilanden zien onszelf als bijzondere gemeenten binnen het Nederlandse staatsbestel", zegt een woordvoerder van Vlieland in de krant. "Voor allerlei rijks- en provinciale regelgeving, maar ook voor Europese regels moeten wij vaak een uitzonderingspositie aanvragen. Het zou goed zijn als wij eilanden een status aparte binnen het staatsbestel krijgen."

De vijf Nederlandse Waddeneilanden zouden al langer proberen te voorkomen dat zij samengevoegd worden met een gemeente van het vaste land.

Maandag werden door minister voor Bestuurlijke Vernieuwing Atzo Nicolaï (VVD) en de Nederlandse Antillen definitieve afspraken gemaakt over staatkundige vernieuwing van de eilanden. Er is besloten dat de Nederlandse Antillen eind december 2008 verdwijnen.

De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden Nederlandse gemeenten. Sint Maarten krijgt een onafhankelijke status, zoals Aruba die nu al heeft. Curaçao maakt nog geen onderdeel uit van het akkoord.