GENEVE - Kinderen in Nederland zijn bofkonten. Volgens een onderzoek van het VN-kinderfonds Unicef zijn zij het gelukkigst van alle kinderen in de ontwikkelde wereld.

Unicef vergeleek de positie van kinderen in 21 ontwikkelde landen op basis van veertig factoren, onder meer armoede, gezondheid en veiligheid, onderwijs, relatie met familie en de mate waarin de kinderen zelf aangaven gelukkig te zijn met hun leven.

Samen met Nederland scoorden ook Zweden en Denemarken hoog.

Groot-Brittannië staat onderaan de lijst. Volgens de studie bestaat er geen direct verband tussen materiële welvaart in een land, gemeten naar het bruto nationaal product, en de kwaliteit van leven van kinderen. Zo zouden kinderen in Tsjechië gelukkiger zijn dan die in Frankrijk, dat welvarender is dan het voormalige Oostblokland.

OESO

Hoewel Nederland over alle categorieën genomen het hoogst scoort van de 21 onderzochte landen die lid zijn van de OESO, de organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, is het in ons land niet best gesteld met de materiële welvaart van kinderen.

Dat wordt in het onderzoek van Unicef gemeten aan de hand van het aantal kinderen dat leeft in gezinnen die moeten rondkomen van een inkomen dat lager is dan modaal.

Rouvoet

Unicef noemt het positieve beeld in een persbericht een "mooie uitgangspositie" voor André Rouvoet, de toekomstige minister Jeugd en Gezin in het nieuwe kabinet. "Tegelijkertijd is het een stevige uitdaging voor deze minister om deze plaats in de top te behouden en het aantal kinderen en jongeren dat nog wel in armoede leeft, terug te dringen."

Groot-Brittannië

De autoriteiten van hekkensluiter Groot-Brittannië reageerden kritisch op het rapport. Staatssecretaris Jim Murphy van sociale zaken verklaarde tegenover de BBC dat Unicef in het onderzoek verouderde gegevens heeft gebruikt, en dat de situatie op veel gebieden de afgelopen vijf tot acht jaar echt is verbeterd.