VATICAANSTAD - Paus Johannes Paulus II heeft maandag in zijn nieuwjaarstoespraak voor de 178 ambassadeurs bij de Heilige Stoel de internationale politiek ter verantwoording geroepen. De kerkvorst zei persoonlijk diep geraakt te zijn door alle 'plagen' die de mensheid raken, zoals de dreigende oorlog in Irak, de chaos in Zuid-Amerika en de honger in Afrika.

Verscheidene Italiaanse media meldden maandag dat de paus een kardinaal naar Washington en Bagdad wil sturen om een confrontatie tussen de Verenigde Staten en Irak te voorkomen.

In zijn nieuwjaarstoespraak stelde de paus dat "alles kan veranderen". Hij hield de diplomatieke afgevaardigden een lijst 'aanbevelingen' voor, die de politieke leiders in acht zouden moeten nemen om de wereld te verbeteren.

Recht op leven

Recht op leven is voor de paus het belangrijkst. Abortus, euthanasie en klonen en het gebruik van embryo's voor wetenschappelijk onderzoek, maken de mens slechts tot een object, waardoor het bestaan en de waardigheid van de persoon wordt ontkend, stelde de kerkvorst.

Ook oorlog moet altijd worden voorkomen, liet de paus weten. Wel citeerde hij in zijn toespraak uit het Handvest van de Verenigde Naties waar oorlog, onder bepaalde voorwaarden, als laatste middel toch wordt gerechtvaardigd.

Respect voor de wet

Verder riep Johannes Paulus II op respect voor de wet te hebben. Er zijn genoeg internationale verdragen en instituten die de schending van de persoonlijke of maatschappelijke veiligheid of vrijheid regelen. De politiek moet daar meer gebruik van moeten maken, aldus de paus.

Ook stelde hij de plicht tot solidariteit' aan de orde. De paus noemde de levensomstandigheden "schandalig ongelijk" en waarschuwde voor de negatieve gevolgen die (jeugd)werkloosheid en discriminatie van gehandicapten en ouderen op de maatschappij hebben.

Vanuit deze drie richtlijnen zou de internationale politiek gezamenlijk moeten werken aan een betere toekomst, stelde de paus. De verwachting is dat het Vaticaan binnenkort met een uitgebreide publicatie komt van deze richtlijnen.