STRAATSBURG - Het Europees Parlement wil dat de CIA niet langer burgers illegaal oppakt en vervoert. De EU-landen zouden schadevergoeding moeten uitkeren aan de minstens 21 burgers van wie tot dusver is bewezen dat ze illegaal door de Amerikaanse geheime dienst zijn meegenomen.

De meerderheid van het Europees Parlement stemt woensdag in met die aanbevelingen, zo bleek dinsdag. Een onderzoekscommissie van het parlement bekritiseerde in een rapport recent veertien EU-landen omdat ze te weinig deden tegen geheime CIA-vluchten van terreurverdachten. Nederland staat niet op dat lijstje. De commissie "sluit niet uit" dat er illegale CIA-kampen waren in Polen en Roemenië.

De christendemocraten in het parlement willen het rapport nog wat aanpassen. De fractie spreekt zelf over "meer in balans brengen" van het rapport en het schrapppen van speculaties en interne tegenstellingen. Ze wil bijvoorbeeld toevoegen dat "er geen bewijs is voor CIA-kampen in Roemenië".

VVD-ster Jeanine Hennis-Plasschaert verwijt de christendemocraten partijpolitiek te bedrijven in een zaak van Europees belang. Ze wil dat EU-landen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. "Het terrorisme moet via de legale weg worden bestreden. We mogen geen mensenrechten opofferen of willekeurig beperken. Hiermee wordt de terrorist juist in de kaart gespeeld."

Overbodig

ChristenUnie en SGP vinden het hele rapport overbodig. De Zwitser Dick Marty had hetzelfde al uitgezocht voor de Raad van Europa voor mensenrechten en democratie. "Kunnen we achterhalen wat dit onderzoek heeft gekost, ook in vergelijking met het onderzoek van Dick Marty?, zegt Europarlementslid Hans Blokland (ChristenUnie). Hij heeft liever dat VS en EU samen optrekken tegen terrorisme in plaats van elkaar te wantrouwen.

PvdA-er Jan Marinus Wiersma vindt dat de EU-landen er nu voor moeten zorgen dat terrorismebestrijding binnen de grenzen van het internationale recht plaats heeft.

Kritiek

De SP onderstreept de kritiek van het rapport op Gijs de Vries, de terrorismebestrijder van de Europese Unie. De VVD-er zou te weinig hebben willen meewerken. De Vries kondigde inmiddels om persoonlijke redenen zijn afscheid aan.