NOORDEN - Het aantal baby's dat is overleden door wiegendood, is in 2001 voor het eerst sinds jaren weer gestegen. In 2001 was er sprake van 34 gevallen van wiegendood, in 2000 waren dat er 25. Het gaat dan om zuigelingen tussen de 7 dagen en 1 jaar oud.

Dat meldde de Stichting Wiegendood maandag op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Secretaris R. Hopmans van de stichting spreekt dan ook van een trendbreuk.

De stichting houdt zich bezig met preventie en onderzoek naar wiegendood. De oorzaken ervan zijn niet bekend, wel de risicofactoren. In 1987 lag het wiegendoodcijfer nog rond 170 per jaar.