PHILIPSBURG - De Nederlandse Antillen zullen per 15 december 2008 ophouden te bestaan. Het staatkundige verband zal worden opgedeeld in een nieuw land (Sint Maarten) en drie bijzondere gemeenten (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Daarover heeft minister Atzo Nicolaï (Koninkrijksrelaties) maandag op Sint Maarten overeenstemming bereikt met de eilanden. Nederland stelt bijna een half miljard euro ter beschikking om het proces te doen laten slagen.

Over de positie van Curaçao is geen beslissing genomen. Maar Nicolaï gaat er van uit dat Curaçao zich bij de opdeling zal aansluiten en ook een land zal worden op 15 december 2008. "Het is namelijk de enige weg", aldus de Nederlandse minister.

De Eilandsraad van Curaçao heeft eind vorig jaar het Slotakkoord, waarin de voorwaarden voor de nieuwe staatkundige relatie staan opgesteld, verworpen. Nederland wil echter niet verder onderhandelen over het akkoord.

Nicolaï

Nicolaï toonde zich zeer verheugd over het akkoord. Hij noemde het "een doorbraak in het Koninkrijk" en een 'feestelijke dag' Hij werd daarin ondersteund door vertegenwoordigers van de Antilliaanse regering en de verschillende eilanden.

Het akkoord is een stappenlan en bouwt voort op de slotverklaringen van de miniconferentie van Nederland en de Antillen van 10 en 11 oktober 2006 en de slotverklaring van het bestuurlijk overleg van 2 november 2006. "Het proces kan niet anders dan slagen, aldus de minister.

Vertrouwen

Hij sprak verder de hoop uit dat de nieuwe verhoudingen in staatkundige structuur ook zullen leiden tot nieuwe verhoudingen in de omgang tussen de Antillen en Nederland. "Momenteel is er sprake van oprecht vertrouwen. Laten we dat vasthouden." Een delegatie van Curaçao en Aruba was aanwezig als toehoorder.

Akkoord

De Antilliaanse premier Emily de Jongh-Elhage, zelf afkomstig uit Curaçao, zei emotioneel te zijn dat er afspraken waren gemaakt zonder Curaçao. "Voor de bevolking van Curaçao zullen we doorgaan en ervoor zorgen dat ook zij mee kunnen met het akkoord."

Op 20 april van dit jaar zijn er op Curaçao verkiezingen voor een nieuwe Eilandsraad. De partij van De Jongh-Elhage (PAR) heeft als belangrijkste onderwerp een nieuwe stemming over het Slotakkoord.

Nicolaï gaf aan dat er tijdens het overleg niet is gesproken over een andere positie van Curaçao. "Iedereen gaat er van uit dat het Slotakkoord zal worden getekend door Curaçao."