DEN HAAG - CDA, PvdA en ChristenUnie hebben maandag een akkoord bereikt over de verdeling van de ministersposten in het nieuwe kabinet.

Het CDA krijgt Algemene Zaken, Sociale Zaken, Economische Zaken, VWS, Buitenlandse Zaken, Justitie, Verkeer en Waterstaat en Landbouw.

PvdA gaat ministers leveren voor Financiën, Binnenlandse Zaken, Onderwijs, Milieu, Wijken en Ontwikkelingssamenwerking. Voor de ChristenUnie is Defensie en Jeugd en Gezin.

Staatssecretarissen

Het CDA krijgt verder vier staatssecretarissen: voor Binnenlandse Zaken, Onderwijs, Financiën en Defensie. De PvdA mag zes staatssecretarissen leveren: Europese Zaken, Sociale Zaken, Justitie, VWS, Onderwijs en EZ. De ChristenUnie krijgt een staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat.

Harmonie

De fractieleiders Maxime Verhagen (CDA), Wouter Bos (PvdA) en André Rouvoet (ChristenUnie) zijn het daarover maandag in een gesprek met formateur Jan Peter Balkenende eens geworden.

Verhagen zei na afloop dat ze "in goede harmonie tot een evenwichtige verdeling zijn gekomen". Rouvoet toonde zich "zeer content". Ook Bos was tevreden: "De PvdA krijgt stuk voor stuk posten, waar zij het profiel tot stand kan brengen."

Zeshoek

Bos zei dat de sociaal-economische vierhoek in de ministerraad wordt uitgebreid tot een zeshoek. Naast Algemene Zaken, Financiën, Sociale Zaken, Economische Zaken praten daarin ook de ministers voor Jeugd en Gezin en voor Onderwijs mee. Kinderopvang en emancipatie worden ondergebracht bij het ministerie OCW.

André Rouvoet, die zei een "warm hart te hebben" voor de post Jeugd en Gezin, zei dat het niet gaat om een nieuwe minister die met de pet in de hand bij collega's langs moet gaan om de nodige budgetten los te peuteren.

Bezetting

Wie de posten gaan bezetten is voor een groot deel nog onzeker, maar ingewijden in politiek Den Haag houden rekening met de volgende bewindslieden.

Balkenende (Algemene Zaken), Bos (Financiën), Rouvoet (Jeugd en Gezin), Piet Hein Donner (Sociale Zaken), Verhagen (Buitenlandse Zaken), Ahmed Aboutaleb (Onderwijs of Integratie en Wijkverbetering).

Ernst Hirsch Ballin (Justitie), Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken), Jacqueline Cramer (Milieu), Bert Koenders of Sharon Dijksma (Ontwikkelingssamenwerking), Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat) en Gerda Verburg (Landbouw).

Van der Hoeven

Voor VWS wordt de voormalige Rotterdamse wethouder René Smits genoemd, maar die zou ook naar Economische Zaken kunnen gaan. Voor die departementen zou ook huidig onderwijsminister Maria van der Hoeven in aanmerking komen.