DEN HAAG - Minister Henk Kamp van Defensie heeft maandag aangifte gedaan tegen de voormalig militaire topman die volgens de Volkskrant een belangrijke bron was van het verhaal over vermeende mishandelingen door Nederlandse militairen in Irak. De minister wil de door de Volkskrant als 'generaal X' omschreven man laten vervolgen wegens het opzettelijk schenden van een ambtsgeheim.

Dat is niet alleen een strafbaar feit, maar raakt ook de integriteit van de overheid, schrijft de minister in een maandag naar de Tweede Kamer gestuurde brief.

Hij laat in het midden of hij aangifte heeft gedaan tegen één of meer personen. Welingelichte bronnen bevestigen dat de aangifte in elk geval slaat op de door de Volkskrant als 'generaal X' omschreven man. Het zou gaan om oud-bevelhebber van de Koninklijke Marechaussee generaal-majoor b.d. Cees Neisingh.

Weblog

Op zijn weblog schreef de minister afgelopen zaterdag dat hij uit de reconstructie van de Volkskrant van afgelopen weekend begrijpt dat er nog twee andere bronnen zijn die interne stukken aan de journalist hebben gegeven. En: "er zijn twee marechaussees die in Irak op locatie zijn geweest en beiden zijn bereid te gaan spitten". Kamp stelt daarin ook: "Dankzij de Volkskrant zijn vandaag interessante nieuwe gegevens naar voren gekomen."

Ambtsgeheim

Een woordvoerder van Kamp wilde niet op de zaak ingaan, en niet zeggen of er aangifte is gedaan tegen meerdere personen. In het algemeen wilde hij wel kwijt dat er sprake is van schending van een ambtsgeheim als bijvoorbeeld een geclassificeerd document is overhandigd.

Het verhaal over de 'martelingen', vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar gepubliceerd, leidde nationaal en internationaal tot commotie. Achteraf bleek dat het Openbaar Ministerie de kwestie had onderzocht en geseponeerd, maar dat stond niet in de krant. Er lopen momenteel twee onderzoeken naar de verhoormethoden van Nederlandse militairen in Irak.

Verkiezingen

VVD-minister Kamp suggereerde na publicatie dat het verhaal was ingestoken om hem te beschadigen. VVD-leider Mark Rutte zei te denken dat het was gedaan om de verkiezingen te beïnvloeden.

Volkskrant

Zaterdag publiceerde de Volkskrant een reconstructie over de totstandkoming van het verhaal, waarvan Kamp van tevoren had aangekondigd deze mee te zullen nemen in zijn overweging om aangifte te doen.

Uit het verhaal blijkt dat 'generaal X' zelf contact zocht met een journalist om de kwestie uit te zoeken. De ombudsman van de Volkskrant verklapte in dezelfde krant dat 'generaal X' oud-bevelhebber van de Koninklijke Marechaussee generaal-majoor b.d. Cees Neisingh is.

Neisingh heeft in diverse media aangegeven contact te hebben gehad met de Volkskrant-journalist. Tegen NRC Handelsblad verklaarde hij afgelopen weekend dat hij de mogelijke mishandeling aan de orde had gesteld in een "breed kader" van juridische problemen rond vredesmissies.

"Ik had nooit het gevoel dat het verhaal alleen over mishandelingen zou gaan."