DEN HAAG - PvdA-lijsttrekker Bos wil nog steeds geen namen noemen van mogelijke premierkandidaten van zijn partij. "Ik denk niet dat de mensen in het land geïnteresseerd zijn in poppetjes", zei hij in het lijsttrekkersdebat van het Radio 1-Journaal.

De PvdA-lijsttrekker wil een stelselherziening in de gezondheidszorg uitstellen omdat hij vreest dat concurrentie in die sector tot hogere premies leidt. Eerst moeten de wachtlijsten worden weggewerkt. Hij werd daarover zowel aangevallen door CDA-lijsttrekker Balkenende als door Femke Halsema van GroenLinks.

Balkenende

Volgens Balkenende is de stelselherziening noodzakelijk omdat het systeem te log en te bureaucratisch is geworden. In het regeerakkoord van het huidige kabinet staat dat ziektekostenverzekeraars met elkaar moeten gaan concurreren, waardoor de doelmatigheid wordt verbeterd. Dat moet leiden tot kortere wachtlijsten.

Maar volgens Bos zal die aanpak averechts werken. "Wie zegt dat meer concurrentie tot lagere premies leidt, kent zijn zaakjes niet." Balkenende stelde daar tegenover dat de paarse kabinetten ook diverse malen de premies hebben moeten verhogen. Halsema van GroenLinks verweet de PvdA dat die "niet durft te kiezen" voor een nieuw ziektekostenstelsel. "De PvdA voert al tien jaar een politiek van pappen en nathouden." GroenLinks wil ook het zorgstelsel wijzigen, maar daarbij premies naar draagkracht heffen. In de plannen van het huidige kabinet gaat iedereen een ongeveer gelijke premie betalen.