WASHINGTON - De Amerikaanse Defensie stuurt e-mail naar militaire en civiele leiders in Irak waarin ze erop aandringt zich tegen het regime van president Saddam Hussein te keren. Dat hebben functionarissen van Defensie zaterdag bekendgemaakt.

Bezoekers van de Iraakse hoofdstad Bagdad hebben de elektronische postcampagne bevestigd. Tot nu toe dropte de Amerikaanse regering alleen folders en zond ze boodschappen uit via de radio om met de Iraki's te communiceren.

In de in het Arabisch gestelde e-mails worden de geadresseerden opgeroepen "hun familie te beschermen"en informatie te verstrekken aan de wapeninspecteurs van de VN die in Irak zoeken naar massavernietigingswapens. De Irakezen wordt aangeraden geen orders tot het gebruik van chemische, biologische of nucleaire wapens uit te voeren, aan te wijzen waar die zich bevinden of die onschadelijk te maken.

Slechts een beperkt aantal Iraki's, vooral regeringsfunctionarissen, academici en wetenschappers, kan e-mail ontvangen via de door de staat gecontroleerde e-mail service. De Iraakse autoriteiten hebben de toegang tot de service geblokkeerd om te proberen verspreiding van de Amerikaanse e-mails door het land te voorkomen. In Irak is internet beschikbaar, maar veel sites zijn geblokkeerd, net als alle buitenlandse e-mail servers.