DEN HAAG - Minister Korthals van Justitie ontkent dat zijn departement traag heeft gereageerd op de dreiging van een aanslag op verkeerstunnels in Amsterdam en Rotterdam op 26 september. Ook weerspreekt hij dat daarover wrijving is ontstaan tussen zijn departement en Defensie.

Volgens een uitzending van het EO-programma De Ochtenden zou Defensie Justitie hebben verweten te laks te hebben gereageerd op een schriftelijk dreigement in een brief aan het persbureau ANP waarin de schrijver meldde tunnels te zullen opblazen. De melding mondde de volgende ochtend uit in een grootscheepse veiligheidsactie.

"Men was klaar toen men klaar was", zei Korthals donderdag tijdens een overleg over terrorismebestrijding. De fracties van PvdA en SP hadden Korthals om opheldering gevraagd.

"Tussen Justitie en Defensie is geen enkel wrijfpunt geweest, ook niet op ambtelijk niveau." Hij noemt het merkwaardig dat de indruk is gewekt dat er een competentiestrijd aan de gang was. "Mijn collega's zullen dat kunnen beamen."

/NIEUWSBommeldingen zorgen voor chaos op snelwegen