DEN HAAG - De komende kabinetsperiode zullen geen nieuwe kerncentrales worden gebouwd. De kerncentrale in Borssele blijft open, blijkt uit de definitieve regeerakkoord dat donderdag is bekendgemaakt.

De beoogde coalitie van CDA, PvdA en Christenunie heeft grote ambities op milieu- en klimaatgebied, zoals een energiebesparing van 2 procent per jaar en een verhoging van het aandeel duurzame energie tot 20 procent in 2020.

Ze legt de lat voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen (bij voorkeur in Europees verband) hoog, op 30 procent in 2020. "Onze ambitie is dat Nederland grote stappen neemt in de transitie naar één van de duurzaamste en efficiëntste energievoorzieningen in Europa in 2020."

Aanvraag

Woensdag lekte deze inzet van de nieuwe coalitie al uit. Dit kabinet zal waarschijnlijk nooit een aanvraag voor de bouw van een kerncentrale honoreren, lichtte PvdA-milieuspecialist Diederik Samsom toe.

Van openbreken van het akkoord over het langer openhouden van de centrale in Borssele is geen sprake. "Terugdraaien kost veel geld, zo is dat afgesproken."

Schadeclaim

Onder Balkenende-2 werd geregeld dat Borssele onder voorwaarden twintig jaar langer openblijft, tot 2033. Had het kabinet eenzijdig vastgehouden aan sluiting in 2013, dat kon het rekenen op een forse schadeclaim. Exploitant EPZ kon bogen op een onbeperkte vergunning.

In de nieuwe afspraken is dat niet meer het geval.