DEN HAAG - Het kabinet neemt in 2010 een besluit over de aanschaf van het gevechtsvliegtuig Joint Strike Fighter (JSF) ter vervanging van de huidige F-16-toestellen. Dat blijkt uit het regeerakkoord dat woensdag is gepresenteerd.

De PvdA is altijd tegen deelname aan de bouw van de JSF geweest.

Bovenop de 0,82 procent van het bruto nationaal product (BNP) dat Nederland aan al ontwikkelingshulp geeft, wordt extra geld vrijgemaakt voor duurzame energie. Ook gaat er extra geld naar Defensie om de aanbevelingen van de commissie-Staal uit te voeren.

Om hoeveel geld het gaat, staat niet in het regeerakkoord.

Gedrag

Staatssecretaris Cees van der Knaap van Defensie gaf begin dit jaar aan dat er structureel 80 miljoen euro nodig is om het gedrag van de militairen te verbeteren. Verder zal bekeken worden of er wetgeving nodig is om de nazorg voor uitgezonden militairen en veteranen te verbeteren.

In totaal trekken Balkenende, Bos en Rouvoet volgend jaar 50 miljoen euro extra uit voor de gedragscode van Defensie en het opheffen van knelpunten bij de uitvoering van vredesoperaties. Dat bedrag loopt op tot 200 miljoen extra in 2011.

Dezelfde bedragen worden extra voor internationale samenwerking uitgetrokken.