DEN HAAG - De straffen voor mensen die zich schuldig maken aan dierenmishandeling gaan omhoog. Als het aan het nieuwe kabinet ligt mogen dierenmishandelaars ook geen dieren meer houden.

Dat staat in het woensdag verschenen regeerakkoord van CDA, PvdA en ChristenUnie. Daarin wordt ook aangekondigd dat er een intensievere controle komt op de naleving van bestaande regels voor dierenbescherming en dierenwelzijn.

Behalve verbetering van dierenwelzijn kondigen de partijen aan dat "grote nadruk zal liggen op het stimuleren van innovaties en investeringen in diervriendelijke houderijsystemen".

Dierhouders die investeren in diervriendelijke systemen die verder gaan dan de wettelijke eisen, wordt steun toegezegd.