DEN HAAG - Het nieuwe kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie wil niet alles vanuit Den Haag regelen. Onder het motto 'Samen werken, samen leven' zullen de ministers de plannen uit het regeerakkoord uitwerken in overleg met maatschappelijke sectoren.


Bos, Balkenende en Rouvoet geven persconferentie

Dialoog zal een wezenlijk onderdeel vormen van de stijl van werken van het kabinet, zei ChristenUnie-leider André Rouvoet woensdag bij de presentatie van het akkoord. Volgens hem hebben CDA, PvdA en ChristenUnie een programma gemaakt dat niet een opeenstapeling is van compromissen, maar dat wel voor iedereen herkenbare punten bevat.

Kennis

"We zijn vastberaden over wat we willen", zei PvdA-leider Wouter Bos. Maar het kabinet zal volgens hem beter in staat zijn de plannen uit te voeren door gebruik te maken van de kennis in de samenleving.

Risico

Ook volgens CDA-leider Jan Peter Balkenende zal de nieuwe coalitie regeren in samenspel met de samenleving. Op de vraag of dat de stabiliteit van de regering niet in gevaar kan brengen, zei hij: "Politiek is ook iets van risico nemen."

Pijlers

Respect, solidariteit en duurzaamheid zijn de sleutelbegrippen in het nieuwe en volgens de onderhandelaars ambitieuze regeerakkoord. Dat bevat zes pijlers: Een actieve rol voor Nederland op internationaal gebied, een concurrerende, innovatieve economie, een duurzame samenleving, sociale samenhang, veiligheid en respect en een slagvaardige overheid. De nieuwe coalitie leidt volgens Balkenende tot een nieuw elan.

Kilometerheffing

Uit het nog niet uitgelekte deel van het regeerakkoord bleek woensdag dat een kilometerheffing om het spitsverkeer terug te dringen al in de loop van de komende kabinetsperiode in fasen wordt ingevoerd. Tot dusver was het de bedoeling dat die heffing er pas vanaf 2012 zou komen. Ook de privatisering van Schiphol wordt afgeblazen.

AOW

Verder zal het kabinet diverse maatregelen nemen om de hoogste inkomens aan te pakken. PvdA-leider Bos noemde het plan om rijkere ouderen te laten meebetalen aan de AOW, het inkomensafhankelijk maken van een belastingvoordeel voor werkenden en het terugdringen van de 'goudenhanddrukkencultuur' in de publieke en semipublieke sector.

Het nieuwe kabinet wil ook het oneigenlijke gebruik van de Winkeltijdenwet tegengaan. Gemeenten kunnen daardoor niet meer zo gemakkelijk het aantal koopzondagen uitbreiden.

Bordes

Balkenende verwacht dat het nieuwe kabinet in de week van 19 februari op het bordes zal staan.

Lees tekst coalitieakkoord CDA-PvdA-CU