PYONGYANG/NEW YORK - Noord-Korea heeft de Veiligheidsraad van Verenigde Naties formeel ingelicht over de directe opzegging van het internationale verdrag dat de verspreiding van kernwapens verbiedt. Het bestuur van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) zal woensdag in een spoedberaad bijeenkomen.

Volgens Pyongyang is het akkoord met ingang van 11 januari 2003 opgezegd. Meer dan een miljoen Noord-Koreanen zouden volgens de staatsmedia zaterdag in de hoofdstad Pyongyang hun steun hebben betuigd aan het internationaal omstreden besluit. Het stalinistische Noord-Korea telt in totaal 21 miljoen inwoners.

Protesten

In de hoofdstad van aartsvijand Zuid-Korea, Seoul, kwamen zaterdag circa 30.000 mensen bijeen om te bidden voor de vrede op het Koreaanse schiereiland. Ze toonden zich ook voorstander van een blijvende grootschalige Amerikaanse aanwezigheid in Zuid-Korea.


In Seoul werd er geprotesteerd tegen de opzegging van het atoomverdrag door de noorderburen. Hier wordt een Noord-Koreaanse vlag verbrand.

In het kapitalistische Aziatische land is momenteel sprake van een groeiend anti-Amerikaans sentiment. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog steeds in staat van oorlog. De Koreaanse Oorlog (1950-1953) eindigde met een bestand, niet met een vredesakkoord.

Strengst bewaakte grens ter wereld


Twee Zuid-Koreaanse soldaten patrouilleren langs de grens met Noord-Korea

Circa 37.000 Amerikanen zijn gelegerd aan de Zuid-Koreaanse zijde van de grens met de internationaal geïsoleerde bovenbuur. De grens geldt als de strengste bewaakte ter wereld.

Beraad IAEA

Het bestuur van het Internationaal Atoomenergie Agentschap komt woensdag in buitengewone zitting bijeen om zich te beraden over het besluit van Noord-Korea. Dat is van diplomatieke bronnen binnen de VN-Veiligheidsraad vernomen.

Het IAEA is de VN-organisatie die toezicht op de uitvoering van het verdrag houdt. Noord-Korea is het eerste land dat de overeenkomst, die van 1970 dateert, opzegt. Het bestuur telt 35 leden. Het IAEA heeft Noord-Korea opgeroepen zijn besluit te herzien.

Het kenmerkt volgens de in Wenen gevestigde organisatie de uitdagende houding van de Noord-Koreanen en is slecht voor de voortdurende pogingen vrede en stabiliteit op het Koreaanse schiereiland te vestigen. Het IAEA is echter niet van plan naar de VN-Veiligheidsraad te stappen om te vragen om maatregelen tegen Pyongyang.