ALMERE - De FNV Horecabond wil dat er nog dit jaar een rookverbod komt voor de horeca. In het regeerakkoord wordt 2011 genoemd als jaar van invoering, maar de bond vindt dat te lang duren.

In 2004 heeft minister Hoogervorst met de werkgevers in de sector afgesproken dat zij zelf maatregelen zouden treffen om het roken in de horeca zo veel mogelijk terug te dringen. Volgens de bond is er nog niet veel gebeurd.