DEN HAAG - Het ministerie van Defensie gaat veteranen opsporen die last hebben van psychische klachten na een uitzending naar het buitenland. Staatssecretaris Cees van der Knaap stuurt naar verwachting binnen een week zijn plan naar de Tweede Kamer.

Een woordvoerder bevestigde woensdag een verhaal hierover in de Volkskrant.

Registratiesysteem

Het gaat vooral om deelnemers aan oudere uitzendingen, zoals Libanon en begin Bosnië. Sinds 2006 is er een registratiesysteem voor veteranen, gekoppeld aan de gemeentelijke basisadministratie, zodat defensie in de gaten kan houden waar de veteranen zijn. Het nieuwe plan van aanpak moet de veteranen vinden die nog niet in dit systeem zijn opgenomen.

De woordvoerder verwacht dat er circa honderd veteranen zijn die kampen met psychische problemen en daarbij hulp nodig hebben. Samen met huisartsen, juristen en belangenorganisaties hoopt het ministerie die mensen te vinden.

Nazorg

Defensie doet tegenwoordig meer aan nazorg dan voorheen. De zegsman stelt dat veel problemen eerder worden ontdekt en dat militairen dus ook beter begeleid kunnen worden. Defensie werkt met hulpverleners op de locatie van de missie, let beter op bij de selectie van mensen en verplicht militairen groepsgewijs terug te blikken op de missie door middel van een zogeheten adaptatieprogramma.

Defensie lag de laatste tijd onder vuur over het nazorgbeleid. De Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, stelde in december een onderzoek in. Hij kijkt hoe defensie haar plicht tot zorg voor (ex-)medewerkers met Post Traumatische Stress Stoornis vervult.

Eerder riep ook de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers op tot meer en betere nazorg voor militairen die op een buitenlandse missie zijn geweest en daaraan klachten hebben overgehouden.