ORANJESTAD - Op Aruba heeft minister Gerrit Zalm van Financiën tijdens zijn afscheidsbezoek verzekerd dat Nederland blijft meehelpen de begroting van het eiland in de toekomst stabiel te houden. De bedoeling is dat het eiland vanaf 2009 financieel onafhankelijk van Nederland is. Zalm oppert nu dat er ook daarna een vorm van steun kan blijven bestaan.

Op een persconferentie, dinsdagmiddag (lokale tijd) in Oranjestad, hebben zowel de Arubaanse premier Nel Oduber als minister Zalm gezegd dat ze heil zien in een voortzetting van een financieel samenwerkingsverband.

Nederland en Aruba boeken nu goede resultaten in het gezamenlijk gefinancierde ontwikkelingsproject Fondo Desaroyo Aruba dat onder meer zorgt voor een betere onderwijs- en gezondheidssector op Aruba.

Schulden

"Zo'n succesvolle formule waarin samengewerkt wordt, moet je niet te snel aan de kant zetten", concludeerde Zalm. "Wel is discipline een belangrijke motivatie voor de bereidheid Aruba verder te ondersteunen. De schulden moeten zich niet gaan opstapelen. Het risico is dat er anders zulke hoge rentelasten ontstaan dat er geen kant meer kan worden opgegaan."

Op de persconferentie heeft premier Oduber minister Zalm namens de Arubaanse regering bedankt voor zijn jarenlange samenwerking met Aruba. "Hopelijk blijft hij ons na zijn ministerschap ook helpen", zei Oduber.

In de huidige regeerperiode (2005-2009) wil Aruba de schuldquote naar maximaal 40 procent terugbrengen. Volgens de Arubaanse minister van Financiën en Economische Zaken Nilo Swaen, heeft het kabinet een negatieve trend omgebogen. "De komende jaren wil ik meer vooruitgang boeken, zodat ik net als minister Zalm misschien straks wel een overschot op de begroting heb."