DEN HAAG - Het regeerakkoord van CDA, PvdA en ChristenUnie is definitief. Dinsdagavond stemden ook de drie toekomstige coalitiefracties in met het door hun onderhandelaars bereikte akkoord.

Daarmee liggen de kabinetsplannen voor de komende vier jaar vast. De hoofdlijnen ervan lekten eerder al uit. Zo komt er 1,3 miljard euro voor extra koopkracht, gaan rijke ouderen meebetalen aan de AOW als ze eerder stoppen met werken en komen er forse investeringen in onder meer onderwijs, milieu en achterstandswijken. De hypotheekrenteaftrek blijft ongemoeid.

Vicepremier

Ook werd dinsdag duidelijk dat ChristenUnie-leider André Rouvoet, net als PvdA-leider Wouter Bos, vicepremier wordt in het nieuwe kabinet.

De nieuwe kabinetsplannen zijn slecht gevallen bij de nieuwe oppositiepartijen in de Tweede Kamer, zo bleek dinsdag. De linkse partijen SP en GroenLinks missen de ambitieuze plannen om echt iets te doen aan milieuvervuiling of armoede. Rechtse partijen als VVD en de Partij voor de Vrijheid daarentegen hekelen de keuze van het aanstaande kabinet voor een generaal pardon voor 'oude' asielzoekers en het loslaten van het behoedzame begrotingsbeleid.

Onverantwoordelijk

VVD-leider Mark Rutte vindt de pardonregeling "buitengewoon onverantwoordelijk". Na het in zijn ogen succesvolle asielbeleid van de afgelopen jaren vreest de VVD-leider een toenemende stroom asielzoekers.

Volgens fractieleider Geert Wilders van de PVV brengt het pardon Nederland zelfs "aan de rand van de afgrond" doordat nu "tienduizenden die gelogen en bedrogen hebben aan een verblijfsvergunning worden geholpen". Wilders vindt het regeerakkoord een overwinning voor de PvdA, vooral door de AOW-heffing voor rijkere ouderen die eerder stoppen met werken.

Irak

De SP ziet de PvdA juist als de grote verliezer. Als nederlagen noemde SP-leider Jan Marijnissen het uitblijven van een parlementair onderzoek naar de Nederlandse steun aan de Irak-oorlog en de aanpak van armoede.

GroenLinks-leider Femke Halsema toonde zich erg teleurgesteld over de geringe milieu-ambities. Volgens haar is de 'vergroening' voor ongeveer 1 miljard euro volstrekt onvoldoende en ontbreekt de echte dwang voor producenten en consumenten milieuvriendelijker te worden.

Wijzigingsvoorstellen

Dinsdag namen de onderhandelaars Jan Peter Balkenende (CDA), Bos en Rouvoet een groot deel van de dag opnieuw de hele tekst van het regeerakkoord door, nadat maandagavond hun fracties met wijzigingsvoorstellen waren gekomen. Tot grote aanpassingen heeft dat niet geleid. Wel is er op verzoek van de PvdA meer aandacht voor vrouwenemancipatie.

Een aanpassing die de onderhandelaars maandag op het laatste moment zelf nog hebben aangebracht is een verzachting van het AOW-plan. Gepensioneerden die voor hun 65e met werken stoppen hoeven alleen een AOW-heffing te betalen over een aanvullend pensioen vanaf 18.000 euro per jaar. In de oorspronkelijke tekst was dat 15.000 euro per jaar.

Wijffels

Balkenende, Bos en Rouvoet brengen woensdagochtend verslag uit aan informateur Herman Wijffels, waarna het akkoord aan de media kan worden gepresenteerd. In de Tweede Kamer is weinig animo om nog een Kamerdebat met Wijffels te houden, omdat er binnenkort ook al een debat is met het nieuwe kabinet over zijn plannen.

Vanaf vrijdag kan Balkenende beginnen met het samenstellen van zijn vierde kabinet, dat naar verwachting over twee weken beëdigd kan worden.

Vertrek

Van het huidige kabinet hebben inmiddels twee ministers hun vertrek uit de politiek aangekondigd: de CDA'ers Joop Wijn (Economische Zaken) en Aart Jan de Geus (Sociale Zaken). De Geus wordt plaatsvervangend secretaris-generaal van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Wijn gold als de belangrijkste kandidaat om fractieleider van het CDA te worden. Nu heeft huidig staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu) de beste papieren. CDA-minister Maria van der Hoeven (Onderwijs) zei dinsdag geen belangstelling te hebben voor het fractievoorzitterschap.