DEN HAAG - Het kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie zal geen besluit nemen tot de bouw van kerncentrales. Volgens ingewijden staat dat in het conceptregeerakkoord waarover de fracties van de drie beoogde coalitiepartijen zich dinsdagavond buigen.

De PvdA is altijd gekant geweest tegen de bouw van nieuwe kerncentrales, terwijl het CDA die optie openhield om zo de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In de praktijk zou door de nodige procedures en de bouwtijd een tweede centrale, terwijl die in het Zeeuwse Borssele openblijft tot eind 2033, er niet voor 2016 zijn.

In het regeerakkoord hebben CDA, PvdA en ChristenUnie volgens de bronnen zich ook voorgenomen om de uitstoot van broeikasgassen met 30 procent te verminderen in 2020, het aandeel duurzame energie te verhogen tot 20 procent in 2020 en tot 2 procent energiebesparing per jaar.