DEN HAAG - Minister Cees Veerman (Landbouw) gaat voorbereidingen treffen om de invoer van zeehondenbont te verbieden. Veerman zegde dat dinsdag toe aan de Tweede Kamer na een debat waarin alle partijen hun afschuw uitspraken over zeehonden die worden doodgeknuppeld voor hun vacht.

De minister maakte eerder duidelijk dat "ongewenste activiteiten" als handel in zeehondenpelzen moesten worden aangepakt. Tot nu toe vond hij dat dit het beste in Europees verband kon gebeuren. Dinsdag gaf hij toe aan de druk uit de Tweede Kamer om "deze morele blinde vlek in de samenleving weg te nemen", zoals de Partij voor de Dieren (PvdD) stelde. "Mag dit een deel van mijn erfenis zijn", aldus Veerman.

Met zijn gebaar voorkwam Veerman dat de Kamer via een omweg, een voorstel van VVD en PvdA tot wetswijziging, de handel in zeehondenbont aan banden zou leggen. Hoewel blij met het initiatief vinden GroenLinks, SP en de PvdD het jammer dat alleen de handel in producten van zadelrobben en klapmutsen wordt aangepakt. Volgens Veerman kan dat niet anders omdat andere soorten zeehonden al worden beschermd via internationale verdragen.

Nederland is niet het eerste Europese land dat de invoer van en handel in zeehondenbont gaat verbieden. België stemde in januari in met eenzelfde verbod. Landen als Canada en Noorwegen vinden dit in strijd met internationale handelsafspraken en hebben geprotesteerd bij de wereldhandelsorganisatie WTO.

Twee jaar geleden kreeg een voorstel van SP en GroenLinks om de handel te verbieden nog onvoldoende steun in de Tweede Kamer. "We hadden het eerder kunnen regelen, maar proberen nu op de valreep het tempo erin te houden. Europees gezien moet de druk op de ketel. Dit verbod in Nederland kan voor Europa reden zijn stappen te nemen", aldus GroenLinks.