BRUSSEL - De europarlementariërs van de PvdA hopen nog steeds dat er over een nieuwe tekst voor een EU-grondwet opnieuw een referendum in Nederland gehouden zal worden. "Er is een dikke kans dat er opnieuw, na een advies van de Raad van State, een referendum komt", zegt Max van den Berg, leider van de PvdA-europarlementariërs.

CDA, PvdA en ChristenUnie hebben in het regeerakkoord afgesproken dat ze de Raad van State om advies zullen vragen over de vraag of een nieuwe grondwettekst opnieuw aan de burger voorgelegd moet worden. In juni 2005 leidde dat tot een duidelijk nee van de Nederlandse bevolking, terwijl een meerderheid van de Tweede Kamer al wel had ingestemd met de grondwet.

Algemeen wordt deze positie van het nieuwe kabinet gezien als een manier om een tweede referendum te vermijden. Maar Van den Berg noemt dat een "te snelle analyse". "Als er een betekenisvol verdrag komt, kan de Raad van State opnieuw tot de conclusie komen dat het verstandig is een referendum te houden", aldus Van den Berg.

Ambitie

Hij is verder blij dat 'Europa' de "eerste ambitie is die het kabinet opsomt". Het is volgens Van den Berg ook duidelijk dat het kabinet in de onderhandelingen over een nieuwe grondwettekst meer zeggenschap wil houden bij de lidstaten op het gebied van gezondheidszorg en volkshuisvesting. Wel wil het kabinet volgens hem meer bevoegdheden overdragen aan Brussel op het gebied van migratie, asiel en grensoverschrijdende criminaliteit. "Allemaal positief", aldus Van den Berg.