DEN HAAG - Het is niet de bedoeling dat gevangenen een riante studietoelage ontvangen. Een maas in de wet die dat mogelijk maakt, wordt daarom snel gedicht. Die toezegging deed staatssecretaris Bruno Bruins van Onderwijs dinsdag in de Tweede Kamer.

"Dat gedetineerden een studie volgen, is prima. Maar het is gek als de overheid tweemaal opdraait voor de kosten van levensonderhoud", aldus de staatssecretaris.

Hij reageerde op vragen die Kamerlid Raymond de Roon van de PVV stelde naar aanleiding van berichtgeving in het AD dat een gevangene recent een studiebeurs van honderden euro's per maand ontving. Hij had met succes een beurs voor uitwonende studenten aangevraagd.

Uitzondering

Voor zover bekend gaat het om een uitzondering, maar de staatssecretaris zoekt nog uit of andere gevangenen zich van dezelfde methode bedienen. "Er is in ieder geval geen sprake van grote aantallen."

De betrokken gevangene heeft geen regels overtreden, maar handig gebruik gemaakt van een opening in de Wet studiefinanciering. "Dit moet geen precedent scheppen, dus we zullen tempo maken bij het dichten van deze maas in de wet", aldus Bruins.

Zowel de staatssecretaris als minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie benadrukte wel voorstander te zijn van studiemogelijkheden voor gevangenen. Kamerlid de Roon denkt daar anders over: "De gevangenis is geen school maar een instituut voor bestraffing."