JAKARTA/RIJSWIJK - In Jakarta proberen bewoners het gewone leven weer enigszins op te pakken. "Bij de bedrijven komen mensen met korte broek op kantoor zodat hun kleren niet nat worden, maar in de ondergelopen gebieden heerst ontreddering."


'Veel mensen hebben niets meer'

Nederlander Paul Lek woont en werkt in de hoofdstad van Indonesië. "Mensen in natte kleren halen hun geld uit plastic zakjes. Ze hebben niets meer en kunnen ook niet veel doen." Bussen proberen zich een weg door het water te banen.

De eerste schrik en actie om te redden wat er te redden is, is in de Indonesische hoofdstad omgeslagen in kritiek op de overheid.

Schoonmaken

De woede over de laksheid van de overheid om betere maatregelen te treffen tegen overstromingen groeit. "De overheid is veel gewaarschuwd over de slechte afwateringssystemen en de door huisvuil vervuilde kanalen en rivieren. Dat hadden ze moeten schoonmaken", aldus Frans van Dijk die in Jakarta werkt bij hulporganisatie Terre des Hommes.

"De regens ziet men aankomen, dat is niets ongewoons." Het probleem zit hem volgens Van Dijk niet alleen in de afwatering, maar ook in het zonder ophouden bouwen van bungalows in de bergen rond Jakarta. "Hierdoor houden de bergen en de bomen het regenwater niet vast en komt dat allemaal naar Jakarta."

Luisteren

Lek is het eens met Van Dijk, maar is pessimistisch of de overheid zal luisteren. "Mensen zijn hier bijna gewend geraakt aan het dealen met moeilijkheden", aldus Lek.

Hij vreest echter dat als het water is gezakt iedereen teruggaat naar de normale gang van zaken. "Ze zijn druk bezig om het geld bij elkaar te verzamelen voor de dag van morgen. Die zijn er dus dan ook niet meer mee bezig."

Ziekenhuizen

Maandag was er volgens Lek een punt van verlichting toen het water in de getroffen gebieden zakte. Maar in de nacht van maandag op dinsdag heeft het weer flink gestormd en geregend. Ziekenhuizen moeten patiënten evacueren omdat behandelkamers onder water zijn gelopen.

Overal zijn posten in de stad waar instantvoedsel wordt uitgedeeld en waar mensen komen voor informatie over familie en vrienden. Ondergelopen huizen zijn verlaten en door de overheid wordt gewaarschuwd voor muiterij, aldus Lek. Het verkeer is chaotisch omdat veel wegen afgesloten zijn omdat ze onder water staan.

Woekerprijzen

Er is een tekort aan schoon drinkwater, waardoor de kans op gezondheidsproblemen als diarree groter wordt. Volgens Lek worden kaarsen voor woekerprijzen verkocht. In grote delen van de stad is er geen elektriciteit en ook het telefoon- en internetverkeer is ontregeld. De Indonesische weerdienst heeft gewaarschuwd voor aardverschuivingen als gevolg van het wassende water.

Volgens Van Dijk zijn ook Nederlanders getroffen door de overstromingen. In Jakarta wonen er ongeveer achthonderd.