DEN HAAG - Alle 25 regionale verkeershandhavingsteams van de politie krijgen een onopvallende video-auto voor het registreren van grove overtredingen en verkeersmisdrijven. De korpsen van Friesland en Twente hebben de auto al. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) heeft dat vrijdag meegedeeld.

De video-auto's zijn vooral bedoeld voor gebruik op wegen buiten de bebouwde kom, waarop veel ongevallen gebeuren. De teams kunnen overtreders of daders observeren en bewijsmateriaal verzamelen om ze te bekeuren of hun rijbewijs in te nemen. Om te voorkomen dat de wagens te bekend worden, zullen de verkeershandhavingsteams geregeld van auto wisselen.

Het OM ziet in de onopvallende surveillance vooral een goed middel om weggebruikers aan te pakken die structureel veel te hard rijden. Deze verkeerscriminelen maken zich vaak ook schuldig aan anderszins gevaarlijk rijden als agressief weggedrag, gevaarlijk inhalen, bumperkleven en andere grove schendingen van de verkeersveiligheid.

Proef

Bij een proef met deze dadergerichte aanpak in de regio IJsselland vorig jaar is het rijbewijs van ongeveer tweehonderd bestuurders ingevorderd. De algemene videosurveillance op het hoofdwegennet door het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) resulteerde vorig jaar in het invorderen van 250 rijbewijzen en in veertien artikel-130-procedures.

Krachtens artikel 130 moet de bestuurder een onderzoek ondergaan naar zijn geestelijke of lichamelijke geschiktheid om een motorrijtuig te besturen.

Afhankelijk van de uitkomst kan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) het rijbewijs permanent ongeldig verklaren.