MAASTRICHT - Defensie heeft een miljoenenclaim gekregen van getraumatiseerde ex-militairen die via letselschade-experts hoge schadevergoedingen eisen. Zes oud-Libanon-gangers en twee Bosnië-veteranen hebben het letselschadekantoor Pals Groep in Maastricht in de arm genomen.

Een woordvoerder van Pals Groep bevestigde dinsdag een bericht hierover in De Telegraaf. Per persoon gaat er een claim van honderdduizenden euro's naar Defensie ter compensatie van de psychische schade en het gederfde inkomen door de zware buitenlandse missies.

Opvang

De eisers vinden dat Defensie vooral bij de vroegere missies tekortschoot in de opvang. "Bij thuiskomst ontvingen ze niet meer dan een telefoonnummer", aldus de zegsman.

Veel voormalige militairen die geestelijke problemen kregen, leven volgens hem op het randje van het bestaansminimum. "Ze zijn ontregeld, kunnen niet met autoriteiten omgaan en hebben een kort lontje."

Stress stoornis

Defensie zegt dat een militaire missie tegenwoordig is omgeven met veel psychische zorg, maar erkent dat dit pakweg twintig jaar geleden nog niet zo was. Er was toen ook weinig bekend over Post Traumatische Stress Stoornis.

Een woordvoerder van het ministerie verwacht dat de claim niet tot astronomische vergoedingen zal leiden. "We kennen al een riant vergoedingenstelsel als iemand arbeidsongeschikt raakt, waarbij Defensie - als zij aansprakelijkheid erkent - ook rekening houdt met bijvoorbeeld gemiste carrièrekansen.

Verantwoordelijkheid

Toch is Defensie bereid nog eens te kijken naar deze gevallen. "Het is de plicht van Defensie goed te zorgen voor deze militairen. We hopen wel dat de letselschadeadvocatuur haar verantwoordelijkheid neemt. We hebben het hier over een kwetsbare groep mensen. Het zou jammer zijn als hen onterecht torenhoge schadevergoedingen worden voorgespiegeld."

Het ministerie heeft sinds september geen nieuwe claims meer van Pals Groep, gekregen, wel enkele van andere.