RIJSWIJK - De meeste leerlingen van groep acht van de basisschool zweten de komende drie ochtenden op de Citotoets. De eerste ochtend moeten zij vragen beantwoorden over taal (spelling) en rekenen.

Ruim acht op de tien scholen doen meer aan de toets, die leraar, leerling en ouder moet helpen bij de keuze voor het type voortgezet onderwijs.

In totaal zetten op 6295 scholen 156.570 leerlingen zich aan de toets, die bestaat uit tweehonderd meerkeuzevragen op het gebied van de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde en studievaardigheden.

Wereldoriëntatie

Bijna 90 procent van de deelnemende scholen maakt ook het onderdeel wereldoriëntatie, dat uit negentig opgaven bestaat. Voor blinde, slechtziende, kleurblinde en dyslectische leerlingen zijn er aangepaste toetsen.

Niet alle deelnemende basisscholen zetten alle leerlingen dezelfde toets voor. Zwakke leerlingen of leerlingen die maar een paar jaar naar school zijn gegaan, krijgen speciale toetsen. Hoe de toets is gemaakt, wordt in de week van 5 maart bekend.