DEN HAAG - De fractie van de ChristenUnie vindt dat in het conceptregeerakkoord "het stempel'' van de partij herkenbaar is, maar ze wenst op een aantal belangrijke punten nog wel aanpassingen.

Dat zei ChristenUnie-fractievoorzitter André Rouvoet maandagavond na de fractievergadering waarin het gesloten akkoord met CDA en PvdA is toegelicht. Hij wilde niet vertellen waar zijn zeskoppige fractie nog ontevreden over was. Het ging volgens hem om medisch-etische, maar ook andere onderwerpen.

Rouvoet hoopt de kritiekpunten van zijn fractie nog maandagavond aan de onderhandelingstafel te kunnen bespreken, zodat zijn fractie dinsdag een definitief oordeel kan vormen.

CDA

De CDA-fractie is goed te spreken over het conceptregeerakkoord dat ze maandagavond toegelicht kreeg door haar onderhandelaars Jan Peter Balkenende en Maxime Verhagen.

Op een aantal kleine punten ziet de fractie graag nog wijzigingen, aldus Balkenende na afloop van het urenlange beraad. Inhoudelijk wilde hij daar niet op ingaan.

De fractieleden waren vooral tevreden dat belangrijke CDA-thema's uit de verkiezingscampagne, zoals welvaart, zekerheid en respect, terug te vinden zijn in het akkoord. Volgens Balkenende wordt het huidige kabinetsbeleid op veel terreinen voortgezet, maar zijn er uiteraard wel "nieuwe accenten''.