AMSTERDAM - Nederlanders reageren gematigd positief op de onderdelen die de afgelopen dagen uit het conceptregeerakkoord naar buiten lekten. Uit een enquête van Maurice de Hond bleek maandag dat 24 procent van de ondervraagden positief tegenover de plannen staat.

33 Procent is enigszins positief over het conceptregeerakkoord, 21 procent is in verschillende gradaties negatief. Uit de enquête van De Hond blijkt dat het meest negatief de kiezers van de Partij voor de Vrijheid en de VVD zijn. De achterban van de ChristenUnie is het meest positief.

Een meerderheid van de ondervraagden is het met acht van de negen voorgelegde onderwerpen uit het akkoord eens. Alleen over het fiscaal aanpakken van mensen die eerder stoppen met werken denkt een meerderheid negatief.

PvdA-kiezers reageren ook overwegend afkeurend op het niet morrelen aan de hypotheekrenteaftrek en de beslissing dat er geen parlementair onderzoek naar de uitzending van militairen naar Irak komt.

CDA

Op basis van wat er inmiddels bekend is over het regeerakkoord denkt een meerderheid dat het CDA het meest uit de onderhandelingen heeft gehaald. Over de nieuwe regering die binnenkort aantreedt is 53 procent van de ondervraagden in verschillende gradaties positief en 26 procent negatief.

20 Procent is noch positief, noch negatief gestemd. Het vertrouwen dat men heeft in Balkenende-IV krijgt als gemiddeld rapportcijfer een 5,5.

Uit de enquête blijkt verder dat 57 procent wil dat Jan Peter Balkenende de premier wordt van de nieuwe regering. Onder de PvdA-kiezers is dat percentage slechts 26. 47 Procent ziet Wouter Bos graag als minister van Financiën. Onder de CDA-kiezers is dat 40 procent, bij de PvdA-kiezers is dat 67 procent.