DEN HAAG - Het toekomstige kabinet wil veel aandacht schenken aan jeugd en gezin. Zo komt er meer (financiële) ondersteuning voor bepaalde groepen ouders, komt er een inkomensafhankelijk kindgebonden budget en wordt het recht op ouderschapsverlof verlengd van dertien naar 26 weken.

Jongeren moeten tijdens hun schooltijd drie maanden een maatschappelijke stage volgen.

Dat blijkt uit het conceptregeerakkoord van CDA, PvdA en ChristenUnie waarop BNR Nieuwsradio maandag de hand wist te leggen.

Een aantal punten is direct te herleiden naar het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie.

De drie partijen vinden dat ouders de arbeid, zorg en opvoeding goed moeten kunnen combineren. Ze willen onder meer een time-out mogelijk maken voor het spitsuur van het leven, via de levensloopregeling.

Gezinnen met één inkomen die de zorg hebben voor chronisch zieke of gehandicapte kinderen, worden financieel ondersteund.

De sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders in de bijstand met kinderen tot vijf jaar verdwijnt. Zij hoeven maximaal zes jaar niet te solliciteren maar krijgen wel een scholingsplicht. Verder komt er een regeling om deeltijdwerk voor alleenstaande ouders financieel aantrekkelijk te maken.

Verder worden de geplande Centra voor Jeugd en Gezin gerealiseerd, wordt de jeugdzorg vereenvoudigd, de wachtlijsten weggewerkt en krijgen gezinsvoogden minder kinderen onder hun hoede.

Het kabinet wil afspraken met het onderwijs om maatschappelijke stages voor scholieren mogelijk te maken. Jongeren tot 27 jaar hebben een leer-/werkplicht.