DEN HAAG - Het nieuwe kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie gaat misbruik in de prostitutiebranche harder aanpakken. Zo zullen politie en justitie optreden tegen klanten van minderjarige en van illegale prostituees. Vrouwen die uit de branche willen stappen, krijgen meer aandacht, bescherming en nazorg.

Dat bleek maandag uit het conceptregeerakkoord dat via BNR Nieuwsradio is uitgelekt. Volgens de partijen is de prostitutiebranche ondanks de legalisering ervan nog altijd een "broeinest'' van zwartwerken, vrouwenhandel en witwassen. De huidige aanpak daarvan schiet tekort. Er is meer controle en handhaving nodig.

Een nieuw veiligheidsbeleid moet ertoe leiden dat de criminaliteit in 2011 met een kwart is gedaald ten opzichte van 2003. Er komen geen experimenten om de teelt van wiet onder voorwaarden toe te staan.

PvdA, VVD, D66 en GroenLinks hadden daar in de afgelopen periode herhaaldelijk op aangedrongen, omdat gedoogde teelt volgens hen minder overlast en criminaliteit veroorzaakt.

Coffeeshops bij scholen gaan dicht en het kabinet zal het aantal coffeeshops in de grensstreek tegengaan.

Het plan om de 25 regionale politiekorpsen en het Korps landelijke politiediensten (KLPD) op te laten gaan in één landelijke politieorganisatie, is voorlopig van de baan. Eind volgend jaar bekijkt het kabinet of het toch nodig is het huidige wetsvoorstel daartoe verder te behandelen.

Verder moet het mogelijk worden om gelaatsbedekkende kleding, zoals een boerka, te verbieden ter bescherming van de openbare orde en veiligheid.

Als het gaat om de inburgering voor oud- en nieuwkomers, wil het nieuwe kabinet de komende vier jaar een "grote inhaalslag'' maken.

Alle wachtlijsten voor inburgerings- en taalcursussen worden weggewerkt. Ook komt er een programma om taalachterstanden aan te pakken. Een Nederlandse imamopleiding is volgens het kabinet belangrijk voor de integratie.

Het kabinet wil discriminatie van homo's en geweld tegen hen verder tegengaan. Vooral in etnische kring moet het idee van 'respect voor verschil' postvatten.