DEN HAAG - Abortus en euthanasie blijven mogelijk. Wel wordt er een verplichte bedenktijd voor de overtijdbehandeling in de abortuswet opgenomen en komt er een onderzoek naar de gronden waarop vrouwen een abortus kunnen krijgen. Dat staat in het conceptregeerakkoord, dat maandag via BNR Nieuwsradio is uitgelekt.

De coalitiepartijen willen zich vooral richten op het bieden van alternatieven. Ongewenst zwangere tieners moeten beter geholpen en opgevangen worden, er komen meer mogelijkheden voor adoptie en er wordt aandacht gevraagd voor betere seksuele voorlichting. Ook scholen "mag gevraagd worden'' daar een bijdrage aan te leveren.

Maar de tekst laat in het midden of dit verplicht wordt. De christelijke partijen hebben dat in het verleden altijd tegengehouden.

Bedenktijd

De bedenktijd voor de overtijdbehandeling wordt niet verplicht vijf dagen, zoals bij abortus, maar is afhankelijk van de situatie.

Volgens de abortuswet mag een vrouw een abortus ondergaan als zij in een "noodsituatie'' verkeert. De wet omschrijft echter niet wat een noodsituatie is. Zowel het CDA als de ChristenUnie heeft daar vragen over gesteld en zou dat wel graag beter willen definiëren.

Ze willen daarbij voorkomen dat vrouwen na een prenatale screening van hun kind overgaan tot abortus als er sprake is van een kleine afwijking.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg, die het natuurlijk stervensproces verzacht, wordt door veel mensen gezien als een alternatief voor euthanasie.

In het conceptregeerakkoord wordt dit niet zo gesteld. Wel vinden partijen dat er meer geld voor moet komen en dat deze zorg moet worden uitgebreid. Er komt geen zelfmoordpil. Ook blijft het speciaal tot stand brengen en gebruiken van embryo's voor wetenschappelijk onderzoek verboden.