DEN HAAG - Het nieuwe kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie wil de woningbouwproductie fors opvoeren. Jaarlijks moeten er tussen de 80.000 en 100.000 woningen bij komen.

Dit blijkt uit het maandag via BNR Nieuwsradio uitgelekte conceptregeerakkoord van Balkenende 4. In het stuk staat dat het kabinet wat de bouwproductie betreft een belangrijke rol ziet weggelegd voor de woningcorporaties.

Die boden eind vorige week aan tot en met 2010 160.000 huur- en koopwoningen te bouwen, 40.000 per jaar. Ze investeren daarvoor 25 miljard euro. De corporaties bouwden in 2005 30.000 woningen.

De corporaties toonden zich ook bereid mee te betalen aan betaalbare huren voor lage inkomens. Ze willen twee jaar lang jaarlijks 600 miljoen euro bijdragen, zoals ze ook huurders willen helpen hun gasverbruik te verminderen.

Druk

Het plan kwam onder politieke druk tot stand. VVD-minister Pieter Winsemius waarschuwde afgelopen najaar de corporaties al voor het afromen van hun miljardenreserves als ze zich niet actiever zouden opstellen.

De coalitiepartijen in spe zinspelen op zo'n ingreep. Ze willen over zo'n betaalbaarheidsbijdrage alsmede (gemeenschappelijke) investeringen in zuinige woningen en achterstandswijken afspraken maken met corporaties.

In het uitgelekte stuk worden geen bedragen genoemd. Mochten de partijen er niet uitkomen, "dan zal anderszins het omvangrijke maatschappelijke vermogen van woningcorporaties actief voor dit doel worden ingezet''.