DEN HAAG - Het nieuwe kabinet lijkt te kiezen voor een ruime invulling van het generaal pardon voor 'oude' asielzoekers. De veelbesproken regeling zal gelden voor asielzoekers die een aanvraag hebben gedaan onder de oude Vreemdelingenwet.

Het gaat om vluchtelingen die nog in de procedure zitten en uitgeprocedeerden die Nederland nog niet hebben verlaten.

Daarnaast kunnen enkele groepen asielzoekers die over een tijdelijke verblijfsvergunning beschikken, aanspraak maken op de regeling. Dat blijkt uit het conceptregeerakkoord, dat maandag gedeeltelijk uitlekte via BNR Nieuwsradio. De pardonregeling sluit asielzoekers die lange tijd uit het zicht zijn verdwenen nadrukkelijk uit.

Project Terugkeer

De pardonregeling is opgebouwd rond het zogenoemde Project Terugkeer. Dat bestaat sinds 2004 en is bedoeld voor asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet (voor april 2001) een eerste asielaanvraag indienden en geen verblijfsvergunning hebben gekregen of nog in de procedure zitten. Oorspronkelijk ging het om naar schatting 26.000 vreemdelingen.

Vluchtelingen in de noodopvang komen in aanmerking als ze kunnen aantonen dat ze sinds begin 2006 daar onderdak hebben gekregen.

Daarnaast vallen asielzoekers die categoriale bescherming genieten onder de regeling, evenals vluchtelingen die om medische redenen een tijdelijke vergunning hebben. Bij categoriale bescherming krijgen vluchtelingen een tijdelijke verblijfsvergunning omdat het te gevaarlijk is in hun land van herkomst.

VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) noemt de uitwerking van het pardon een "reden om opgelucht adem te halen''. VWN schat dat de gekozen regeling geldt voor 24.000 tot 30.000 asielzoekers. "We kunnen nu gaan bekijken hoe we deze mensen een plek geven in de samenleving'', aldus een woordvoerster.

Asielzoekers vallen onder het pardon als zij halverwege december aan een van de voorwaarden voldeden. Dat is het moment waarop de Tweede Kamer een uitzetstop afdwong, in afwachting van de pardonregeling in het nieuwe regeerakkoord. Uitgesloten zijn vluchtelingen met een crimineel verleden en oorlogsmisdadigers.