DEN HAAG - CDA, PvdA en ChristenUnie willen de komende vier jaar 1,3 miljard euro uittrekken voor de verbetering van de koopkracht. Met dat geld worden onder meer de kinderbijslag, de huur- en de zorgtoeslag verhoogd. Dat blijkt uit het conceptregeerakkoord waarover de beoogde coalitiefracties zich maandag hebben gebogen.

Grote delen van het stuk waren de afgelopen dagen al uitgelekt. BNR Nieuwsradio wist maandag bovendien de laatste helft van het bijna 50 pagina's tellende stuk te bemachtigen.

In totaal wil het nieuwe kabinet de lasten met drie miljard euro verlagen en de uitgaven voor onder meer onderwijs, milieu en zorg met zeven miljard verhogen.

Lastenverzwaringen

Tegenover de extra uitgaven en lastenverlichtingen staan ook bezuinigingen en lastenverzwaringen. Zo wordt er voor 750 miljoen bespaard op de overheidsbureaucratie. Milieuvervuilend gedrag wordt zwaarder belast.

Er komt een vliegticketbelasting die 350 miljoen moet opleveren. De aanschafbelasting op auto's wordt afhankelijk van de milieuvervuiling; hiervoor is 200 miljoen ingeboekt. Ook de accijns op alcohol en tabak gaat met 200 miljoen omhoog.

ChristenUnie

Uit de uitgelekte passages blijkt voor het eerst welke punten de ChristenUnie heeft binnengehaald in de onderhandelingen met PvdA en CDA. Zo komen er maatregelen om abortus te voorkomen, onder meer door betere voorlichting.

Het nieuwe kabinet wil ook een strenger prostitutiebeleid. De politie zal harder optreden tegen klanten van illegale of minderjarige prostituees.

Jeugd en gezin

Voor jeugd en gezin heeft het nieuwe regeerakkoord veel aandacht. Er komt een inkomensafhankelijk kindgebonden budget en het recht op ouderschapsverlof wordt verlengd van dertien naar 26 weken.

Jongeren moeten tijdens hun schooltijd drie maanden een maatschappelijke stage volgen. Ook wil het kabinet er via een leer-/werkplicht voor zorgen dat jongeren onder de 27 niet meer bij de bijstand hoeven aan te kloppen.

Criminaliteit

In het regeerakkoord staat ook dat de criminaliteit de komende kabinetsperiode met 25 procent omlaag moet. De publieke omroep krijgt extra geld zodat ze minder afhankelijk is van reclame-inkomsten. De hervormingsplannen van ex-staatssecretaris Medy van der Laan worden teruggedraaid.

Generaal pardon

Eerder werd al bekend dat er een generaal pardon voor 'oude' asielzoekers komt. Uit de tekst die BNR in handen wist te krijgen, blijkt dat dit niet alleen geldt voor asielzoekers die een aanvraag hebben gedaan onder de oude Vreemdelingenwet.

Ook kunnen enkele groepen asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning voor een pardon in aanmerking komen.

Hypotheekrenteaftrek

De belangrijkste punten in het regeerakkoord werden vrijdag al bekend. De hypotheekrenteaftrek blijft in stand, maar in ruil daarvan gaat het vrijgeven van de huurmarkt niet door. Ook zal de huurverhoging niet meer bedragen dan de inflatie.

Gepensioneerden die voor hun 65e met pensioen gaan, moeten een AOW-heffing gaan betalen. Daarmee willen de partijen langer doorwerken aanmoedigen. Wie na zijn 65e aan de slag krijgt ontvangt een fiscaal voordeeltje.

Publicatie

De fracties van CDA, PvdA en ChristenUnie waren maandagavond nog tot laat bezig met het bestuderen van het akkoord. Ingewijden verwachten dat ze geen grote wijzigingen zullen afdwingen. Na het fiat van de fracties zal het regeerakkoord waarschijnlijk dinsdag worden gepubliceerd.