DEN HAAG - De CDA-fractie in de Tweede Kamer vindt dat er een einde moet komen aan oneigenlijk gebruik van studiefinanciering door gedetineerden. De CDA-Kamerleden Rikus Jager en Ciska Joldersma hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie.

Het AD meldde zaterdag dat gedetineerden studiefinanciering niet alleen gebruiken om hun opleiding te betalen, maar ook voor zaken waar de regeling niet voor is bedoeld.

De CDA'ers noemen het ongewenst dat gedetineerden een studiebeurs voor uitwonenden kunnen aanvragen en toegekend krijgen.

Zij vragen de CDA-bewindsman of het binnen de huidige regels mogelijk is om hier een einde aan te maken of dat daarvoor een wetswijziging nodig is.

De Partij voor de Vrijheid (PvdV) had vrijdag al aangegeven dat zij dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer de minister van Justite over de kwestie aan de tand willen voelen. Naar vast gebruik in de Kamer heeft de PvdV het recht om als eerste vragen te stellen over het onderwerp.