ZOETERMEER - Het ministerie van Landbouw heeft zaterdagmiddag met onmiddellijke ingang een zogenoemde afschermplicht verordonneerd in reactie op het geval van vogelgriep dat in Groot-Brittannië is geconstateerd. Dat betekent dat pluimveehouders en particulieren hun kippen, kalkoenen en andere vogels in afgeschermde hokken moeten houden.

De afschermplicht ofwel ophokplicht werd afgekondigd na spoedberaad op het ministerie. De maatregel moet voorkomen dat virus zich via uitwerpselen van trekvolgels verspreidt.

De aanleiding is de uitbraak van vogelgriep op een kalkoenenbedrijf in Suffolk in het oosten van Engeland. Daar is de ook voor mensen levensgevaarlijke variant H5N1 vastgesteld. Al 2500 kalkoenen van de 159.000 kalkoenen zijn omgekomen. Uit voorzorg worden alle kalkoenen afgemaakt.

Risico

De oorzaak van de besmetting staat niet vast. Maar het ministerie wil geen enkel risico nemen. Controleurs van de Algemene Inspectiedienst gaan met ingang van zondag op pad om de naleving van de maatregel te controleren.

Nog voor het spoedberaad hadden de productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) pluimveehouders en particulieren al opgeroepen hun pluimvee zo snel mogelijk op te hokken. Ingeënte vogels hoeven niet te worden opgehokt, maar moeten wel onder een afdak worden gevoerd.

Als standaardmaatregel gold al meteen dat alle vrachtwagens die pluimvee en broedeieren van en naar Engeland vervoeren dubbel moeten worden gereinigd en ontsmet.

De laatste keer dat de ophokplicht in Nederland van kracht was, was in de periode september-november vorig jaar. De maatregel werd toen afgekondigd in verband met de vogeltrek.

Hobbydieren

Hobbypluimveehouders, verenigd in de NWPP, vinden dat zij moeten worden gevrijwaard van de ophokplicht. "De kans dat hobbydieren met het virus in aanraking komen is klein en als ze er al mee in aanraking zijn geweest, is de kans op verspreiding nihil", aldus voorzitter Sible Westendorp zaterdag.

De Britse autoriteiten hebben onmiddellijk na de ontdekking van de uitbraak in Suffolk de eerder in EU-verband afgesproken maatregelen genomen. Zo is er een afgesloten zone van 3 kilometer rond het getroffen bedrijf.

De afgelopen twee weken werd al tweemaal vogelgriep geconstateerd in Hongarije. Dat waren de eerste gevallen van de ziekte in Europa sinds vorig jaar augustus.

Azië

Het in Engeland aangetroffen H5N1-virus is van dezelfde stam als die in Azië, waar mensen zijn overleden aan het virus. Het virus in Hongarije is ook van deze stam.

In landen als Indonesië, Vietnam en Thailand zijn sinds 2003 ten minste 164 mensen om het leven gekomen. Wereldwijd zijn meer dan 200 miljoen vogels aan de vogelgriep overleden of uit voorzorg afgemaakt.