BILTHOVEN - In Nederlandse verpleeghuizen is het aantal gevallen van buikgriep de afgelopen twee maanden groter dan voorgaande jaren. Dat liet Roel Coutinho, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) zaterdag weten. "Elke winter duikt de buikgriep weer op, maar nu iets meer dan normaal."

Bij het RIVM zijn in december zestig uitbraken gemeld en 45 in januari. Dit zijn alleen de meldingen vanuit verpleeghuizen. Er is geen sprake van een epidemie.

Volgens Coutinho is het werkelijke aantal personen dat is getroffen door de buikgriep veel groter. Dat ligt waarschijnlijk aan nieuwe varianten van het zogeheten noro-virus dat de buikgriep veroorzaakt. Norovirussen zijn kleine, zeer besmettelijke virussen die buikgriep (een ontsteking van het maagdarmkanaal) veroorzaken.

Uitdrogen

Buikgrieppatienten hebben last van diarree en moeten overgeven. Zwakke patiënten, zoals bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen kunnen uitdrogen, maar de kans dat ze er aan overlijden is klein. Er is geen geneesmiddel, veel drinken is het devies, aldus het RIVM. Verreweg de meeste mensen zijn na twee dagen ziekte weer op de been.

Zeer besmettelijk

Het RIVM heeft GGD's in december al gewaarschuwd voor de nieuwe varianten en de verhoogde kans op een buikgriepgolf. Het noro-virus is zeer besmettelijk en wordt overgedragen van mens tot mens, via voedsel of via besmette toiletruimtes. Om besmetting te voorkomen adviseert het RIVM attent te zijn op persoonlijke hygiëne. Voor verpleeghuizen gelden hiervoor speciale richtlijnen.