AMSTERDAM - Ondanks dat de beste klimaatwetenschappers ter wereld het erover eens zijn dat de opwarming van de aarde zeer waarschijnlijk veroorzaakt is door de mens, blijft de regering van de Amerikaanse president George Bush tegen verplichte beperking van de uitstoot van broeikasgassen.

Minister van energiezaken Samuel Bodman waarschuwde vrijdag voor de mogelijke gevolgen daarvan, zoals het verloren gaan van werkgelegenheid.

Kyoto

Als de Amerikanen het gebruik van fossiele brandstoffen aan banden leggen, is de redenering, vertrekken bedrijven naar landen waar het energiegebruik niet van overheidswege is beperkt. Bush gebruikte hetzelfde argument toen hij in 2001 weigerde het Kyoto-protocol te ondertekenen.

Verreweg de meeste landen hebben zich hiermee bereid verklaard de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Het Witte Huis heeft gezegd dat de hiervoor benodigde stappen de Verenigde Staten vijf miljoen banen zouden kosten.

Waarschijnlijk

Volgens het nieuwe rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties dat vrijdagochtend is gepresenteerd is het zeer waarschijnlijk dat de wereldwijde klimaatveranderingen het gevolg zijn van menselijk handelen.

Inhalen

De VS zijn jaarlijks verantwoordelijk voor een kwart van de wereldwijde uitstoot van broeikasgas. China en India verbruiken door hun economische groei echter meer en meer fossiele brandstoffen en kunnen de VS weleens gaan inhalen wat de uitstoot van broeikasgassen betreft.

Democraten

Het vrijdag gepresenteerde rapport is koren op de molen van de Democraten in het Amerikaanse Congres, die deze week al hoorzittingen organiseerden over klimaatverandering en de manier waarop de regering-Bush daarmee omspringt.

Het Witte Huis kwam vrijdag met een verklaring waarin het milieubeleid van Bush werd verdedigd. Opgemerkt werd dat Bush in 2001 heeft erkend dat de toename van broeikasgassen in de atmosfeer het gevolg is van menselijke activiteit en dat hij miljarden wil uittrekken voor onderzoek, programma's en technologie die het broeikaseffect tegengaan.