DEN HAAG - De onderhandelaars Jan Peter Balkenende (CDA), Wouter Bos (PvdA) en André Rouvoet (ChristenUnie) zijn het vrijdag eens geworden over een conceptregeerakkoord.

In het weekeinde wordt de tekst uitgewerkt, waarna het stuk maandag aan de drie fracties voorgelegd kan worden. De woordvoerder van informateur Herman Wijffels heeft dat bekendgemaakt.

Als de beoogde coalitiefracties de tekst maandagmiddag goedkeuren, wordt het regeerakkoord naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd en openbaargemaakt. Waarschijnlijk volgt daarna nog een debat met de informateur in de Tweede Kamer.

Vervolgens kan de koningin Balkenende aanwijzen tot formateur om de ministers- en staatssecretarisposten te verdelen en de kandidaten daarbij te zoeken. Naar verwachting kan het nieuwe kabinet in de week van 19 februari worden beëdigd.

Speerpunten

De belangrijkste speerpunten van het nieuwe kabinet zijn echter inmiddels bekend.

Zo moeten werknemers die voor hun 65e jaar de arbeidsmarkt verlaten een fiscale heffing gaan betalen. Zo hopen de partijen de oudedagsvoorziening ook in de toekomst betaalbaar te houden. Wie daarentegen na de pensioengerechtigde leeftijd blijft doorwerken, krijgt een belastingvoordeeltje.

Heffing

De maatregel, die op termijn miljarden euro's oplevert, geldt niet voor mensen die in 2011 al met werken zijn gestopt en niet voor AOW'ers met een aanvullend pensioen tot 15.000 euro per jaar.

Mensen die zwaar en laagbetaald werk doen, worden daardoor ontzien. Het is de bedoeling dat de heffing hoger wordt naarmate iemand eerder met werken stopt.

Meebetalen

Het voorstel lijkt op een eerder PvdA-plan, maar daarin stond dat iedere 65-plusser met een aanvullend pensioen van 15.000 euro of meer zou moeten meebetalen aan de AOW. Het CDA heeft steeds betoogd dat zo'n ingreep niet nodig is als iedereen tot zijn 65e blijft werken.

Hypotheekrente

Een ander belangrijk onderdeel van het regeerakkoord is de afspraak dat de aftrek van hypotheekrente ongemoeid blijft. PvdA en ChristenUnie wilden de aftrek het liefst beperken voor de hogere inkomens. Daar staat voor de PvdA wel tegenover dat het vrijgeven van de huren niet doorgaat en dat ze niet meer mogen stijgen dan met de inflatie.

Verder zal het nieuwe kabinet fors investeren in terreinen als onderwijs, milieu en de aanpak van achterstandswijken. Geld wordt vrijgemaakt door te snijden in het ambtenarenapparaat en de bureaucratie in de zorg. Daarnaast komt er een generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers die al sinds 2001 of langer in Nederland zijn.

Kinderopvang

De kinderopvang wordt, anders dan de PvdA wilde, niet gratis. Wel komt er zo'n 750 miljoen euro extra om de kinderopvang te verbeteren en goedkoper te maken.

De toekomst van de AOW en van de hypotheekrenteaftrek vormden de grootste hobbels in de gesprekken voor een nieuw kabinet, die een maand geleden onder leiding van informateur Herman Wijffels begonnen.

Slecht

Het gevonden AOW-compromis kon vrijdag op weinig enthousiasme rekenen bij vakbonden, ouderenorganisaties en de SP en VVD.

SP-leider Jan Marijnissen noemde het in het tv-programma Pauw & Witteman "heel slecht" voor mensen die hun hele leven een zwaar beroep hebben uitgeoefend en vroeger willen stoppen met werken. Hij verwacht dat het plan zal sneuvelen omdat er geen maatschappelijk draagvlak voor bestaat.

De VVD ziet in het laten meebetalen door ouderen de eerste belastingverhoging van het nieuwe kabinet. "Ik vrees dat er nog meer zullen volgen", zei VVD-Tweede Kamerlid Stef Blok.

Laaiend

Vakcentrale FNV is laaiend. "Ik sta perplex dat ze met dit soort rare ideeën komen. Het is van de gekke", aldus vicevoorzitter Peter Gortzak. Vakcentrale CNV toonde zich daarentegen verheugd. Het CNV deelt wel de vrees van de FNV dat werknemers in zware beroepen onevenredig zwaar zullen worden gestraft.

Verwerpen

De ouderenorganisaties verwerpen het AOW-voorstel. Volgens de Unie KBO is het maar zeer de vraag of de oudedagsvoorziening in de toekomst onbetaalbaar wordt. De ANBO is net als de vakbonden bevreesd dat mensen die op vroege leeftijd zijn gaan werken in een zwaar beroep de dupe worden.