DEN HAAG - Nederland wil meer helderheid over een vonnis waarin het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de uitzetting van een Somaliër heeft verboden.

Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie vreest dat de denkwijze die het hof hanteert grote gevolgen kan hebben voor het vreemdelingenbeleid. Hij tekent hoger beroep aan om daar uitsluitsel over te krijgen.

Minderheidsgroep

Het Europees Hof in Straatsburg oordeelde in januari dat Nederland de asielzoeker niet mag uitzetten omdat hij behoort tot een onderdrukte minderheidsgroep in Somalië. Dat lijkt Nederland te dwingen niet langer specifiek te kijken naar de aanvrager van een verblijfsvergunning, maar asielzoekers groepsgewijs te benaderen.

"Als dat het geval is, heeft dat mogelijk verstrekkende gevolgen", zei Hirsch Ballin vrijdag na afloop van de ministerraad.

Verblijfsstatus

Als voorbeeld noemde hij het gevaar dat een land bepaalde bevolkingsgroepen extra onder druk gaat zetten. De uitspraak van het hof impliceert dat Europese landen verplicht zijn om mensen die vervolgens vluchten een verblijfsstatus te geven.

Hirsch Ballin benadrukte dat hij alle twijfel over dit soort punten wil wegnemen. "We trekken niet gewapend naar Straatsburg.

Duidelijkheid

We zetten deze procedure in gang om duidelijkheid te krijgen." Het betreft een intern appèl bij het Europees Hof, waarbij de kwestie wordt voorgelegd aan de zogenoemde Grote Kamer.

Hirsch Ballin benadrukte dat hij alle twijfel over dit soort punten wil wegnemen. "We trekken niet gewapend naar Straatsburg. We zetten deze procedure in gang om duidelijkheid te krijgen." Het betreft een intern appèl bij het Europees Hof, waarbij de kwestie wordt voorgelegd aan de zogenoemde Grote Kamer.

Oordeel

In het hoger beroep wordt ook een oordeel gevraagd over de juridische route die de Somaliër heeft bewandeld. De twintiger heeft zijn klacht niet voorgelegd aan de Raad van State, maar is direct naar het hof in Straatsburg gegaan. Hoewel dat indruist tegen de gangbare praktijk, heeft het Europees Hof de zaak wel geaccepteerd.