ROTTERDAM - De criminaliteit onder Antillianen in Rotterdam is sinds 2000 gegroeid, onder minderjarigen zelfs explosief. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente Rotterdam, politie en justitie.

De laatste twee jaar lijkt de criminaliteit onder volwassen Antillianen enigszins af te nemen. Uit het onderzoek blijkt verder dat de Antillianen vooral bij geweldsdelicten, drugszaken en criminaliteit zijn betrokken.

Zij maken zich relatief vaker schuldig aan zwaardere geweldsdelicten als doodslag en moord. De onderzoekers noemen het opvallend dat een relatief grote groep Antilliaanse vrouwen in contact komt met de politie.

Famillie

Drugscriminaliteit vindt bijna altijd plaats in familieverband, concluderen de onderzoekers. "Vooral bij het smokkelen van drugs zijn zij afhankelijk van anderen en wordt er vaak met broers, neven, ooms en tantes of andere familieleden samengewerkt", zo staat er in het rapport 'Verslaafd aan een flitsende levensstijl' van het Rotterdams Instituut voor Sociaal-wetenschappelijk BeleidsOnderzoek (RISBO).

Eigen buurt

Het is verder opmerkelijk, schrijven de opstellers van dit rapport, dat veel van de jongens delicten in Rotterdam plegen, vaak zelfs in de buurt waar zij wonen. Het gaat daarbij om het plegen van overvallen en berovingen of het verkopen van balletjes drugs.

De onderzoekers doen een groot aantal aanbevelingen waaronder investeren in emancipatie van (tiener)moeders en het beperken van instroom van Antillianen. Terugsturen vinden zij geen optie.

Zij adviseren de opdrachtgevers te zoeken naar creatieve oplossingen om de moeilijke doelgroep te kunnen benaderen.

In Rotterdam wonen 20.000 mensen van Arubaanse of Antilliaanse afkomst, het dubbele van Amsterdam. Dat is 3,4 procent van de Rotterdamse bevolking. Antillianen vormen daarmee de op drie na grootste minderheidsgroep.

De Antillen

"De Antillen zijn nog minder toegerust op de opvang en begeleiding van kansarme Antillianen", aldus Marion van San.

Volgens haar moeten hulpverleningsinstanties veel beter gaan samenwerken. Bovendien wil zij dat de Antilliaanse gemeenschap veel meer wordt betrokken bij de aanpak. Burgemeester Ivo Opstelten gaf vrijdag aan deze aanbevelingen over te nemen. Hij zei het bestaande beleid te willen verdiepen.

Rotterdam nam begin 2006 een aantal maatregelen om de problemen de kop in te drukken. Zo kwam er een speciale stadsmarinier voor Antillianen. Antilliaanse criminelen kregen een Persoonsgebonden Aanpak (PGA). "Daardoor hebben we korte klappen gemaakt", zei Opstelten, die een trendbreuk consteert. "Politiecijfers tonen aan dat we op de goede weg zijn."

PvdA

De Rotterdamse PvdA-fractie, de grootste partij van de stad, wil dat criminele Antilliaanse jongeren keihard worden aangepakt. "Geweld en bendevorming horen in deze stad niet thuis", aldus fractievoorzitter Peter van Heemst in reactie op het vrijdag gepubliceerde rapport over criminaliteit onder Antillianen.

Van Heemst: "Het geweld neemt de laatste twee jaar iets af, maar er moet nog heel veel gebeuren om dit geweldige probleem goed onder controle te krijgen." De PvdA wil dat bereiken door politie en justitie dicht op de huid van deze jongeren te laten zitten en door meer te doen op het gebied van opvoeding, scholing en werk om de jongeren op het goede pad te houden.

De Rotterdamse fractieleider verwacht steun van het Rijk om de instroom van kansarme Antilliaanse minderjarigen te stoppen.