NEW YORK - Het verslag van Irak over zijn wapenarsenaal laat een groot aantal vragen onbeantwoord. Dat verklaarde het hoofd van de ontwapeningsmissie Unmovic van de Verenigde Naties, Hans Blix, donderdag in New York voor zijn ontmoeting met de Veiligheidsraad.

Blix zei dat een diepgaande analyse van de stukken de eerste indrukken van de VN over de wapenverklaring van Irak heeft bevestigd. Op 19 december vertelde Blix al aan de Veiligheidsraad dat de op 8 december door Irak ingediende verklaring veel door de eerdere wapeninspectiemissie gestelde vragen niet beantwoordde.

Op een vraag wat de huidige inspectiemissie de afgelopen zes weken heeft bereikt, zei Blix: "Wij hebben geen 'smoking gun' gevonden. Als wij iets dramatisch vinden, zullen wij dat onmiddellijk aan de Veiligheidsraad melden.''

Blix geeft de Veiligheidsraad van de VN donderdag aan het eind van de middag samen met de directeur van het Internationaal Atoomenergie Agentschap IAEA, El-Baradei, een tussentijds verslag van het onderzoek naar het wapenprogramma van Irak. Een VN-functionaris verklaarde eerder donderdag al dat VN-inspecteurs op allerlei hiaten blijven stuiten in de 12.000 pagina's tellende rapportage.

El-Baradei brengt volgende week een bezoek aan Moskou. Hij praat daar met de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Igor Ivanov, en hoge ambtenaren over de wapeninspecties in Irak.