DEN HAAG - Minister Henk Kamp van Defensie heeft er een hard hoofd in dat de huidige Nederlandse militaire missie in de Afghanistan na augustus 2008 kan worden verlengd. Volgens hem is de druk op de Nederlandse krijgsmacht, en zeker op de luchtmacht, groot.

De bewindsman zei dat donderdag tijdens een overleg met de Tweede Kamer over Afghanistan.

"Doorgaan op de huidige wijze is uitsluitend een theoretische mogelijkheid. Dat moeten we ons goed realiseren", aldus Kamp, die binnenkort zijn departement verlaat en voor de VVD weer terugkeert in de Tweede Kamer.

Bijten

Eerder op de dag wees Kamp er al op dat de twee jaar durende missie een grote inspanning is voor de krijgsmacht, die "met krabben en bijten is waar te maken."

De Task Force Uruzgan, de Nederlandse bijdrage aan ISAF, begon in augustus 2006. Sinds 2001, toen de Taliban waren verjaagd, lopen er echter al Nederlandse projecten voor wederopbouw.

Opvolger

Een besluit over een mogelijke verlenging van de Task Force Uruzgan ligt in handen van het volgende kabinet. Tegelijk heeft de NAVO, waar de ISAF-missie onder valt, de verantwoordelijkheid om een opvolger van de Nederlanders te zoeken voor de stabilisatie en wederopbouw in de provincie Uruzgan, waar de twee Nederlandse kampen zijn opgebouwd.

Volgens Kamp en zijn collega's Ben Bot van Buitenlandse Zaken en Agnes van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking is iedereen het erover eens dat de taken in Uruzgan nog lang niet voltooid kunnen zijn medio 2008. "Maar Nederland heeft dan in ieder geval een stevige basis gelegd", vinden ze.

Papaverteelt

Verder zijn de bewindslieden het altijd eens geweest over de aanpak van de papaverteelt in Uruzgan, die de Afghaanse autoriteiten nu zelf oppikken. Het drietal sprak tegen dat er enige tegenspraak tussen hen bestond.

Bestrijding van productie en handel van drugs moet planmatig en in samenhang gebeuren. Dat betekent dat niet zomaar de velden moeten worden vernietigd maar onder meer dat de boeren alternatieven wordt geboden en dat de drugsbazen en corruptie worden aangepakt.

Bij de bestrijding is geen rol weggelegd voor de ISAF-troepen. Binnenkort gaat een team van landbouw-experts naar Afghanistan om te zoeken naar alternatieven voor de arme boeren.

Actiever

Bot meldde ook dat de Verenigde Naties vijf kantoren openen in Afghanistan, onder meer in Uruzgan. Dat heeft hij donderdag begrepen van de nieuwe VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon, die Den Haag bezocht. Zo kan de VN actiever worden in de wederopbouw, een wens van het kabinet en de Kamer.