DEN HAAG - De Verenigde Naties moeten veel meer doen in Afghanistan om de wederopbouw van de grond te krijgen. De VN houden zich te afzijdig en dat moet snel anders.

Minister Ben Bot van Buitenlandse Zaken beloofde donderdag de Tweede Kamer dit direct bij de nieuwe VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon te zullen bepleiten.

Hij grijpt daartoe het bezoek aan dat Ban Ki-moon donderdag brengt aan Den Haag. Daar spreekt de nieuwe VN-baas onder anderen met premier Jan Peter Balkenende en de ministers Bot, Henk Kamp (Defensie) en Agnes van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking).

Waardering

Ban zei na het gesprek met het Nederlandse kabinet dat hij 'overweegt' de aanwezigheid van de VN te versterken. De Zuid-Koreaan gaf tijdens een gemeenschappelijke persconferentie met Balkenende blijk van zijn "diepe waardering'' voor de Nederlandse bijdrage in Afghanistan.

Wederopbouw

Nederland hamert in internationaal verband voortdurend op het belang van wederopbouw in Afghanistan als vervolg op de veiligheid die de ISAF-macht tot stand moet brengen. Daarbij raken zij steeds slaags met de extremistische moslimbeweging Taliban.

NAVO

De ISAF-missie wordt uitgevoerd onder de vlag van de NAVO, die daarvoor een VN-mandaat heeft gekregen. De coalitietroepen zijn er met instemming van de Afghaanse regering in Kabul.

Maar alleen het VN-mandaat is te karig. Er moet wel een vervolg komen, heeft Bot herhaaldelijk bepleit. Hij vindt dat de VN kantoren moeten openen in het roerige zuiden van Afghanistan, waaronder Uruzgan, waar de Nederlandse militairen actief zijn.

Dan is de VN zichtbaar, wat vertrouwen wekt onder de bevolking, waarna de organisatie haar kennis kan aanwenden en projecten kan aansturen op het gebied van onderwijs, irrigatie en fondsen werven.

Inzet

CDA en PvdA willen dat ook andere NAVO-landen meer bijdragen aan bijvoorbeeld de inzet in Afghanistan, is het niet met militaire middelen dan wel met geld. Wat PvdA-Tweede Kamerlid Bert Koenders betreft moet Nederland dreigen minder te gaan bijdragen om druk uit te oefenen binnen de NAVO.

Papaverteelt

De Tweede Kamer praat donderdagavond verder over Afghanistan, onder meer over de papaverteelt en de verlenging van het werk in Uruzgan. Volgens Henk Kamp (Defensie) is de taak in 2008, als Nederland de missie eindigt, nog niet klaar maar is het de vraag wie die gaat overnemen. Volgens Kamp is dat niet de verantwoordelijkheid van Nederland maar moet de NAVO dat regelen.

Hij wees erop dat de twee jaar durende missie voor Nederland een grote inspanning is voor de krijgsmacht, die met krabben en bijten is waar te maken.