AMSTERDAM - Het gerechtelijk vooronderzoek dat heeft geleid tot de beslissing de gezinsvoogd van de in september 2004 om het leven gebrachte peuter Savanna (3) uit Alphen aan den Rijn te vervolgen, biedt daarvoor onvoldoende aanknopingspunten.

Volgens een van de advocaten van de gezinsvoogd, Simeon Burmeister, is de vervolging vooral ingegeven door de heftige emoties die het dossier-Savanna oproept. De feitelijke grondslag ervoor ontbreekt, meent hij.

Burmeister en zijn collega Brigitte Roodveldt zullen op 9 februari bij de rechtbank in Den Haag bepleiten dat het Openbaar Ministerie de strafvervolging van de gezinsvoogd niet doorzet.

Het OM verwijt de vrouw dat zij niet genoeg onderzoek heeft verricht naar de mishandeling van Savanna, die uiteindelijk tot de dood van het meisje heeft geleid. Ook heeft zij onvoldoende acht geslagen op signalen omtrent de mishandeling, vindt het OM.

Vooronderzoek

Het vooronderzoek heeft van maart 2005 tot begin augustus 2006 geduurd. De rechter-commissaris heeft 35 getuigen gehoord, onder wie de moeder van Savanna en haar vriend. Beiden zijn veroordeeld voor de dood van het meisje, tot celstraffen en tbs.

De rechter-commissaris hoorde naast een aantal artsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers ook een inspecteur voor de jeugdzorg en enkele inspecteurs voor de gezondheidszorg. Ook is onderzoek verricht naar de organisatie van het werk bij het Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, waar de betrokken voogd werkzaam was.

Savanna

Volgens het OM wijst het onderzoek uit dat signalen over de zorgelijke toestand van Savanna, afgegeven door hulpverleners en anderen, de gezinsvoogd hebben bereikt. Zij zou daar niet genoeg mee hebben gedaan.

Gezinsvoogd

Justitie liet eerder al weten dat zij er niet op uit is de gezinsvoogd - die inmiddels niet meer als zodanig werkzaam is - achter de tralies te krijgen. Het OM wil dat zij een taakstraf krijgt of een verbod om het beroep van voogd verder uit te oefenen.

Advocaat Burmeister gaat dit alles veel te ver. Hij meent dat het OM ten onrechte zijn pijlen richt op een kwetsbare beroepsgroep en dat zijn cliënt tot zondebok is gemaakt van een falend beleid.

Jeugdzorgmedewerkers hebben in december fel geprotesteerd tegen de strafvervolging van hun collega. Minister Rita Verdonk sloot vorige week een convenant met de provincies en de Bureaus Jeugdzorg om de werklast van gezinsvoogden te verminderen.