DEN HAAG - Op VROM na doen de ministeries niet mee aan de actie om donderdagavond vijf minuten het licht uit te doen. Premier Jan Peter Balkenende schrijft dat woensdag aan de Tweede Kamer.

Het kabinet staat sympathiek tegenover de actie, die de aandacht moet vestigen op klimaatverandering, maar vindt die niet goed doordacht. Massale deelname aan de actie kan leiden tot het uitvallen van stroom.

Minister Pieter Winsemius van VROM zegde dinsdag toe dat zijn ministerie de lichten donderdagavond wel zal uitdoen. Een woordvoerder van Balkenende bevestigde woensdag dat de andere ministeries hiertoe niet over zullen gaan.

Tennet

Tennet, de beheerder van het landelijke elektriciteitsnet, waarschuwde eerder op de dag voor het uitvallen van stroom. Volgens hem zal het waarschijnlijk voor problemen zorgen als een op de drie huishoudens de lamp uitdoet op exact hetzelfde moment.

"We hebben een robuust en stevig netwerk en als het nodig is vallen we terug op andere landen. Maar omdat deze actie ook in andere landen wordt gevoerd, is het nog maar de vraag of we daar op terug kunnen vallen als het nodig is.''

De actie om het licht uit te doen is afkomstig van milieuorganisaties in Frankrijk die zo de aandacht vestigen op de klimaatverandering.

NS

De Nederlandse Spoorwegen zetten donderdag tussen 19.55 uur en 20.00 uur hun reizigers in de kou. De verwarming in de treinen wordt dan uitgezet. De spoorwegonderneming doet op die manier mee aan de actie.

Eigenlijk roepen de milieuclubs iedereen op om tussen de genoemde tijdstippen de lichten uit te doen. NS kan dat om veiligheidsredenen niet doen en heeft daarom gekozen voor het tijdelijk uitzetten van de verwarming.

Daarnaast worden twee coupés in een trein op het traject Utrecht-Amsterdam even verduisterd. De reizigers in deze trein krijgen knijpkatten, waarmee ze zelf de verlichting kunnen verzorgen.